Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Noteikta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme konkrētām maksātāju kategorijām 2011.gadam | 28.12.2010.

Labklājības ministrija (LM) 2011.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi obligāti sociāli apdrošināmām personām un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.

LM izstrādātie Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2011.gadā otrdien, 28.decembrī, apstiprināti valdībā.

Nākamgad obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 35,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 24,09% veiks darba devējs, un 11% - darba ņēmējs (2010. gadā - 24,09 % un 9,00 %).

Savukārt darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, nākamajā gadā obligāto iemaksu likme būs 29,36%, kur darba devējs maksās 20,16 %, bet darba ņēmējs - 9,20 % (2010.gadā - 18,88% un 7,06% ).

Tiem darba ņēmējiem, kuri saņem izdienas pensijas vai invalīdiem - valsts speciālās pensijas saņēmējiem, 2011.gadā iemaksu likme būs 31,78%, kur darba devējs maksās 21,82  % un, bet darba ņēmējs - 9,96 % (2010. gadā - 20,68 % un 7,73 %).

Obligātā sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajam 2011.gadā noteikta 31,52% apmērā no darba ienākumiem.

Savukārt cilvēkiem, kuri sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi, iemaksu likme pensiju apdrošināšanai 2011.gadā būs 25,56 % (2010. gadā - 21,66 %). Pašnodarbināto laulātajiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, brīvprātīgo iemaksu likme pensiju, invaliditātes, maternitātes un slimības, kā arī vecāku apdrošināšanai 2011.gadā noteikta 32,22 %.

Obligāto iemaksu likme atsevišķām maksātāju kategorijām 2011.gadā.

Darba ņēmēji, kas apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem

35,09%

Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu

29,36%

Darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai invalīdi- valsts speciālās pensijas saņēmēji

31,78%

Pašnodarbinātie

31,52%

Pašnodarbinātie, kuri sasnieguši pensijas vecumu

29,05%

Namīpašnieki, zemes iznomātāji

27,98%

Ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja - ārvalstnieka

32,22%

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.