Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Turpmāk rehabilitācijas pakalpojumus varēs saņemt arī cilvēki ar prognozējamo invaliditāti | 04.01.2011.

Ņemot vērā, ka 2011.gada 1.janvārī stājies spēkā Invaliditātes likums, turpmāk cilvēkiem, kuriem pastāv risks iegūt invaliditāti, tiks noteikta prognozējamā invaliditāte un izstrādāts individuāls rehabilitācijas plāns darbaspēju atjaunošanai.

Tas nozīmē, ka nosūtot cilvēku uz Veselības un darbaspēju ārstu valsts komisiju (VDEAVK) prognozējamas invaliditātes ekspertīzes veikšanai, ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts izstrādās individuālo rehabilitācijas plānu, paredzot turpmāko ārstēšanu un nepieciešamības gadījumā medicīniskās rehabilitācijas pasākumus.

Savukārt VDEĀVK apstiprinās ārsta izstrādāto plānu, nepieciešamības gadījumā iesakot ģimenes ārstam noteikt vēl papildus sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus vai konsultācijas. Jāņem vērā, ka visu noteikto pakalpojumu beigu termiņš nevarēs pārsniegt laiku, uz kuru noteikta prognozējama invaliditāte. Individuālā rehabilitācijas plāna izstrāde cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti ir obligāta.

Invaliditātes likuma mērķis ir novērst vai mazināt cilvēkam risku kļūt par invalīdu, bet tiem cilvēkiem, kuriem jau ir noteikta invaliditāte - palīdzēt samazināt sekas, ko tā radījusi. Individuālajā rehabilitācijas plānā cilvēkam ar prognozējamu invaliditāti tiek iekļauti kompleksi ārstēšanas, medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pasākumi, lai saglabātu un uzlabotu cilvēka darbaspējas, novēršot invaliditātes iestāšanos.

Savukārt cilvēkiem ar jau noteiktu invaliditāti tāpat kā līdz šim sociālās rehabilitācijas plānu arī turpmāk izstrādās pašvaldības sociālais dienests. Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes nepieciešamību personai ar invaliditāti nosaka VDEĀVK. Atbilstoši Invaliditātes likumam, minētajā plānā iekļaus ārstējošā ārsta ieteiktos turpmākās ārstēšanas un nepieciešamības gadījumā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot to veidus, termiņus un saņemšanas formu.

VDEAVK arī turpmāk varēs ieteikt iekļaušanai individuālajā rehabilitācijas plānā personai ar  invaliditāti profesionālās rehabilitācijas, pārkvalifikācijas un citas profesijas apgūšanas nepieciešamību un invaliditātes radīto seku mazināšanas pasākumus. Sociālais dienests plāna izstrādē un tā izpildē sadarbojas ar cilvēka ārstējošo ārstu un kontrolē plānā noteikto pakalpojumu izpildi.

To paredz šodien, 4.janvārī, valdībā apstiprinātie Labklājības ministrijas izstrādātie noteikumi „Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti".

Noteikumi paredz individuālajā rehabilitācijas plānā iekļaujamo pakalpojumu veidus invaliditātes riska novēršanai, to izpildes termiņus, kā arī apstiprina individuālā rehabilitācijas plāna veidlapu. 

Normatīvajā aktā noteikts, ka plānā jāiekļauj cilvēka problēma, sociālās rehabilitācijas mērķi, sociālās rehabilitācijas uzdevumi, veicamie pasākumi, izpildes laiks, sociālās rehabilitācijas novērtējums u.c.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv