Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Prasa Vecumnieku bāriņtiesas priekšsēdētājas atstādināšanu no amata | 06.01.2011.

left-block-image.gif - 8.58 KB

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir vērsusies Vecumnieku novada domē ar lūgumu nekavējoties atstādināt no amata pienākumu pildīšanas Vecumnieku bāriņtiesas priekšsēdētāju Initu Sproģi.

VBTAI rīcībā ir informācija par Vecumnieku novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ilgstošu bezdarbību nepilngadīgā M. lietā, kā rezultātā regulāri tikusi apdraudēta gan paša M., gan citu bērnu veselība, drošība un dzīvība.

Līdz ar to VBTAI uzskata, ka Vecumnieku bāriņtiesa līdz šim nav pilnā apjomā izmantojusi savas tiesības un pildījusi pienākumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu bērna tiesību un tiesisko interešu ievērošanu.

I. Sproģi lūdz atstādināt no amata pienākumu pildīšanas saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 13. panta trešajā daļā noteikto, ka attiecīgās pašvaldības domei ir pienākums atstādināt bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli no amata, ja attiecīgā amatpersona, pildot savus pienākumus, kaitē trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm vai, ja to pieprasa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Vecumnieku pagasta bāriņtiesā veiktas lietu pārbaudes 2006., 2007. un 2010.gadā. Jau pēc 2007. gada pārbaudes toreizējā Bērnu un ģimenes lietu ministrija lūdza Vecumnieku pagasta padomi izvērtēt I. Sproģes kā bāriņtiesas priekšsēdētājas atbilstību ieņemamajam amatam.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv