darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Sagatavots skaidrojums par Latvijas un Krievijas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā piemērošanu | 12.01.2011.

Lai interesentus informētu par to, kā no 19.janvāra praktiski piemēros Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā, Labklājības ministrijas (LM) speciālisti sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru ir sagatavojuši skaidrojumu par to.    

Ar skaidrojumu var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli http://www.lm.gov.lv/text/65.

Atgādinām, ka 2011.gada 19.janvārī stāsies spēkā Latvijas un Krievijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (turpmāk - Līgums).

Līguma mērķis ir uzlabot sociālo drošību tiem, kuri ir strādājuši gan Latvijā, gan Krievijā nevis visā bijušās PSRS teritorijā.

Līgums ir izstrādāts, ievērojot proporcionalitātes principu, kas noteic, ka, iestājoties tiesībām uz pensiju, katra valsts proporcionāli tās teritorijā uzkrātajam apdrošināšanas periodam veiks pensiju izmaksu. Tāpat līgums ļaus summēt abās pusēs nostrādāto darba stāžu, lai noteiktu tiesības uz pensiju.

Katra valsts apdrošināšanas stāžu nosaka saskaņā ar saviem tiesību aktiem un pensiju piešķir tikai par savu apdrošināšanas stāžu. Tomēr ir jāievēro īpašie nosacījumi apdrošināšanas stāža noteikšanā par periodu līdz 1990.gada 31.decembrim. Līgums paredz, ka par darba un darbam pielīdzinātajiem periodiem, kas uzkrāti Latvijas vai Krievijas teritorijā līdz 1990.gada 31.decembrim, pensiju piešķirs tā Puse, kurā ir cilvēka dzīves vieta pensijas pieprasīšanas brīdī. Savukārt par darba un darbam pielīdzinātajiem periodiem pēc 1991.gada 1.janvāra pensiju nodrošina tā Puse, kuras teritorijā periods ir uzkrāts.

Latvijas pensiju var pieprasīt cilvēki, kuriem ir Latvijas apdrošināšanas stāžs vismaz 10 gadi. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Latvijas apdrošināšanas stāžu veido arī darba un tam pielīdzinātie periodi Krievijā (līdz 31.12.1990.).

Ja Latvijas pensija ir piešķirta pirms līguma spēkā stāšanās dienas un Krievijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi (līdz 31.12.1990.) nav ņemti vērā Latvijas pensijas aprēķināšanā, tad šādu pensiju varēs pārskatīt pamatojoties uz personas iesniegumu.

Latvijā dzīvojošie cilvēki var pieprasīt arī Krievijas pensiju, ja viņi ir sasnieguši Krievijā noteikto pensijas vecumu vai arī var saņemt invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensiju par Krievijas apdrošināšanas periodiem, ja pastāv pensijas piešķiršanai nepieciešamie nosacījumi.

Lai pieprasītu pensiju par Krievijas apdrošināšanas periodiem (pēc 01.01.1991.), cilvēkam jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā un jāiesniedz pensijas pieprasījums, dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus Krievijas teritorijā, kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami konkrētā pensijas veida piešķiršanai. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš iesniedzamo dokumentu un to kopiju kvalitātei.

Saņemtais pieprasījums un dokumenti tiks nosūtīti KF Pensiju fondam izskatīšanai, kurš pieņems attiecīgo lēmumu. Ja tas būs nepieciešams, tiesību noteikšanā uz Krievijas pensiju izmantos arī Latvijas apdrošināšanas periodus. Tomēr pensiju aprēķinās tikai par Krievijas apdrošināšanas periodiem.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.