Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministre diskutē ar veselības ministru par aktuālo sociālajā un veselības jomā | 12.01.2011.

Trešdien, 12.janvārī, labklājības ministre Ilona Jurševska un veselības ministrs Juris Bārzdiņš vienojās par nozaru atbildību jaunā Invaliditātes likuma sekmīgai īstenošanai un pārrunāja aktuālos jautājumus sociālajā un veselības jomā.

„Esmu pārliecināta, ka atsevišķas problēmsituācijas nozarēs veiksmīgāk varam risināt pie viena galda. Tāpēc nepieciešamības gadījumā ar veselības ministru arī turpmāk tiksimies, lai risinātu neskaidros jautājumus un rastu atbalstu augstākā līmenī," norāda I.Jurševska.

Invaliditātes likuma kontekstā puses diskutēja par sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti. Turpmāk, nosūtot cilvēku uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju prognozējamas invaliditātes ekspertīzes veikšanai, ģimenes ārstam vai ārstējošajam ārstam būs jāizstrādā individuālais rehabilitācijas plāns, paredzot turpmāko ārstēšanu un nepieciešamības gadījumā medicīniskās rehabilitācijas pasākumus.

Lai veicinātu ārstu izpratni par minētā plāna izstrādes nozīmību un tajā iekļaujamo informāciju, sanāksmē klātesošie vienojās sekmēt komunikāciju ar ģimenes ārstiem un atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem, kā arī informēt par plāna izstrādes procesu.

Tāpat tikšanās laikā puses diskutēja par jauniešu ar atkarības problēmām iespējām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Tāpēc, lai nodrošinātu nepieciešamo sociālo rehabilitāciju jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem ar atkarības (alkohola, narkotikas u.c.) problēmām, puses vienojās par nepieciešamību pārskatīt Veselības ministrijas pārziņā esošo motivācijas programmu saturu, lai jauniešus pēc iespējas īsākā laikā sagatavotu nopietnai 18 mēnešus garai rehabilitācijas programmai. Minētā uzdevuma veikšanai Veselības ministrijā tiks izveidota darba grupa.

Kā norādīja veselības ministrs Juris Bārzdiņš „veselības un labklājības jomas ir ciešā veidā saistītas un viena otru papildinošas, tādēļ aktuālo jautājumu risināšana augstākajā līmenī nākotnē būtu jānodrošina ar pastāvīgu regularitāti."

Tikšanās laikā Veselības ministrijas pārstāvji informēja klātesošos par sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011. - 2017.gadam. Šobrīd notiek pamatnostādņu sabiedriskā apspriešana, tāpēc ministrijas speciālisti aicina gan valsts pārvaldes iestādes, gan nevalstiskās organizācijas un sabiedrību sniegt priekšlikumus dokumenta pilnveidei.

Vienlaikus puses vienojās apmainīties ar nepieciešamo informāciju gan par cilvēku ar 1.grupas redzes invaliditāti asistentu nodrošināšanu, gan ģimenes ārstu izsniegto darba nespējas lapās norādāmo informāciju gadījumos, kad pacients ir cietis ceļu satiksmes negadījumā.

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, labklājības ministres preses sekretāre, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv

Oskars Šneiders, Veselības ministrijas preses sekretārs, 67876008; 26378959, oskars.sneiders@vm.gov.lv