darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministre nodod Eiropas gada tematisko stafeti izglītības un zinātnes ministram | 14.01.2011.

 cinai_pret.gif - 10.98 KB

Piektdien, 14.janvārī, Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) noslēguma pasākumā labklājības ministre Ilona Jurševska svinīgi nodeva simbolisko stafeti izglītības un zinātnes ministram Rolandam Brokam Eiropas brīvprātīgā darba gada (2011) īstenošanai.

Izglītības un zinātnes ministrs kā stafetes simbolu saņēma tematisko Eiropas gadu ceļojošo grāmatu, kurā atspoguļota būtiskākā informācija par jau īstenotajiem pasākumiem Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2010 ietvaros. Līdz ar to turpmāk par Eiropas brīvprātīgā darba gadu atbildīgās Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevums būs 2011.gada laikā papildināt grāmatas lappuses ar informāciju par paveikto tematiskā gada ietvaros.

Kā pasākuma laikā norādīja I.Jurševska: „Atskatoties uz 2010.gadā paveikto, jāsecina, ka padarīts ir daudz, turklāt bez valsts finansējuma. Kā redzamākie ieguvumi noteikti ir nostiprinātā sadarbība, informācija, ko esam kopīgi snieguši cilvēkiem, un izpratnes palielināšana par būtiskiem jautājumiem. Lai arī dzīvojam informācijas pārpilnības laikmetā, tomēr šis Eiropas gads ir apliecinājis, ka ir liels skaits cilvēku, kuri tomēr nezina, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās un kur vērsties pēc palīdzības un atbalsta." Viena no galvenajām atziņām gada ietvaros ir apzināšanās, ka informācija un zināšanas ir resurss, kas spēj palīdzēt cilvēkiem savas situācijas uzlabošanai, pārliecināta labklājības ministre.

Viņa arī uzsvēra, ka „šī Eiropas gada mērķis nebija sniegt materiālu atbalstu iedzīvotājiem, bet ideja pamatā bija pievērst maksimāli iespējami visu pušu uzmanību šai problēmai, meklējot efektīvākus risinājumus, kā palielināt izpratni, kā apkārtējie cilvēki ar savu attieksmi spēj veicināt dažādu sociālo grupu atstumtību no darba tirgus un sabiedrības kopumā, kā arī informēt iedzīvotājus par tiem atbalsta veidiem, ko viņi ir tiesīgi un var saņemt."

Savukārt izglītības un zinātnes ministrs R.Broks, saņemot simbolisko Eiropas gada stafeti, uzsvēra: „Izglītības un zinātnes ministrija, kā par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu atbildīgā iestāde Latvijā, sadarbojoties ar partneriem, strādās, lai atbildīgi veiktu mums uzticētos pienākumus". Ministrs uzsvēra, ka saskaņā ar Eurobarometer datiem, Latvijā brīvprātīgajā darbā iesaistās pietiekami liela sabiedrības daļa - 20-29% iedzīvotāju, atkarībā no vecuma grupas, bet visaktīvākie ir jaunieši 15-30 gadu vecumā. Būtiski ir tas, ka jaunieši, strādājot brīvprātīgo darbu, vieglāk var izvēlēties nākotnes profesiju. Turklāt iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā dod jaunas iemaņas un prasmes, veidojot ikvienu cilvēku universālāku.

Lai iepazītos ar Eiropas Brīvprātīgā darba gada iecerēm, mērķiem un pasākumiem, R.Broks aicināja ceturtdien, 20.janvārī, pulksten 13.00 uz Izglītības un zinātnes ministriju, kur oficiāli tiks atklāts Eiropas Brīvprātīgā darba gads (2011) Latvijā.

Eiropas gada (2010) noslēguma pasākuma laikā I.Jurševska un Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs par vērtīgo ieguldījumu un līdzdarbību gadam veltīto aktivitāšu un iniciatīvu veiksmīgā īstenošanā pateicās sadarbības partneriem - Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīklam, Latvijas Sarkanajam krustam (LSK), Latvijas lauku forumam, Eiropas kustībai Latvijā, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienībai un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai SUSTENTO.

Tāpat pasākuma laikā organizācija SUSTENTO sveica akcijas „Labā prakse" laureātu - biedrību „Motus Vita". Viņu iniciatīvas ir datorapmācība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, radošo darbnīcu organizēšana un ekskursiju rīkošana. Akcijā piedalījās 6 nevalstiskās organizācijas (NVO).

Vērtīgu ieguldījumu iedzīvotāju informēšanā un tematiskā gada mērķu popularizēšanā pērn sniedza arī Eiropas gada (2010) labas gribas vēstnieki - uzņēmējs Normunds Skauģis, TV producente Daina Jāņkalne, SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, zinātniece demogrāfijā Pārsla Eglīte, LSK ģenerālsekretārs Valdis Nagobads, ārsts - gastroenterologs Hosams Abu Meri, paralimpietis Aigars Apinis, dziedātājs Rihards Bērziņš un „Maizes muzeja" vadītāja Vija Ancāne.

„Ar kampaņu, arī gada garumā, nevar likvidēt nabadzību - taču ar to var mainīt cilvēku attieksmi. Informācija un zināšanas palīdz mazināt problēmas asumu. To, ka nabadzības mazināšanai vajadzīgi ilgstoši pūliņi, parāda arī 27 Eiropas Savienības valstu valdību politiska apņemšanās nākamajos desmit gados par ceturtdaļu samazināt nabadzības apdraudēto cilvēku skaitu. Šis uzdevums ir lasāms ES valstu kopējā izaugsmes un attīstības stratēģijā Eiropa 2020. Eiropas Savienībā valstis ir gan spējušas vienoties par kopējiem sociāliem mērķiem, tomēr, kā tie sasniedzami -arī nabadzības apkarošanā, noteiks katra valsts pati" akcentēja EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca.

Atgādinām, ka visa Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) laikā LM sadarbībā ar EK, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām īstenoja virkni pasākumu, lai dalītos zināšanās par palīdzības iespējām, sekmētu iedzīvotāju izpratni un mobilizētu NVO, pašvaldības, uzņēmējus, valsts pārvaldi un sabiedrību kopumā aktīvai rīcībai nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai.

Par vienu no vērienīgākajām pērn veiktajām aktivitātēm uzskatāma Eiropas gada (2010) ietvaros izstrādātā elektroniskā datu bāze "Iespēju karte" (www.iespejukarte.lv), kur iedzīvotāju ērtībai vienkopus apkopota informācija par novados un pilsētās vistuvāk cilvēka dzīvesvietai pieejamajiem pakalpojumiem - izglītošanās iespējām, sociālo un veselības aprūpi, pirmās nepieciešamības lietām (pajumti, pārtiku, apģērbu), emocionālo un krīzes atbalstu u.c.

Savukārt otrs no pērn redzamākajiem pasākumiem gada ietvaros bija Eiropas gada (2010) Labas gribas vēstnieces Eiropā Vaira Vīķe-Freiberga oktobrī atklātais publiskais pasākums Centrālajā dzelzceļa stacijā „RĪGA VIENO: Cilvēki. Iespējas. Atbalsts", kurā piedalījās gan valsts un pašvaldību iestādes, gan nevalstiskās organizācijas, kuras ikdienā sniedz palīdzību cilvēkiem. Pasākuma laikā  iedzīvotājus iepazīstināja ar Iespēju karti, bet NVO dalījās pieredzē, prezentēja labās prakses piemērus un konsultēja par reālām atbalsta iespējām - kur un kā saņemt pārtikas pakas, kur iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā palīdzēt citiem krīzes situācijās, kā uzsākt biznesu vai atrast darbu u.c.

Tāpat pagājušā gada oktobrī Latvijas Universitātē norisinājās Eiropas gada (2010) tematikai veltīta starptautiskā konference „Veidosim kopā labāku sabiedrību visiem - cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību Latvijā". Pasākumā ar uzrunu piedalījās gan amatpersonas, gan akadēmiķi un profesionāli pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Polijas un Zviedrijas. 

Vairāk informācijas par Eiropas gada (2010) ietvaros īstenotajiem pasākumiem pieejama LM mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā „Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību".

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, labklājības ministres preses sekretāre, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv