Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Papildinātas darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām darba vietās | 01.02.2011.

Lai aizsargātu nodarbināto veselību, strādājot ar ķīmiskām vielām, kā arī mazinātu administratīvo slogu darba devējiem, papildinātas darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām darba vietās.

To paredz otrdien, 1.februārī, valdībā apstiprinātie grozījumi Labklājības ministrijas (LM) sagatavotajos Ministru kabineta noteikumos Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās.

Turpmāk darba devējiem būs jāaizpilda mazāks darba aizsardzības dokumentu skaits. Proti, vairs nebūs jāveido atsevišķs saraksts par tiem darbiniekiem, kas pakļauti ķīmisko vielu iedarbībai. Informāciju par ķīmiskajām vielām, to iedarbības veidu, ilgumu un koncentrāciju darba vides gaisā, kas līdz šim tika iekļauta minētajā sarakstā, jānorāda Obligāto veselības pārbaužu kartēs. Šī informācija, veicot obligāto veselības pārbaudi, palīdzēs arodslimību ārstam precīzāk novērtēt un pārbaudīt nodarbinātā veselības stāvokli.

Noteikumi paredz izmaiņas ķīmisko vielu mērījumu periodiskumā, palielinot mērījumu veikšanas intervālu un saskaņojot to ar obligāto veselības pārbaužu veikšanas biežumu, tādējādi samazinot arī finansiālo slogu darba devējam.

Mainītas arī ķīmisko vielu arodekspozīciju robežvērtības atbilstoši jaunajai Eiropas Savienības direktīvai, atsevišķām vielām nosakot stingrākas prasības. Tās darba devējam un darba aizsardzības speciālistiem būs jāņem vērā, nodrošinot darba vides risku novērtēšanu.

Savukārt pēc pasākumiem riska novēršanai, kad ekspozīcija darba vides gaisā ir lielāka par robežvērtību, darba devējam būs jāveic atkārtoti ķīmiskās vielas koncentrācijas mērījumi. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos par veikto pasākumu efektivitāti un riska samazināšanu līdz pieļaujamam līmenim, tādējādi pasargājot darbiniekus no ķīmisko vielu iedarbības.

Turklāt, lai paaugstinātu nodarbināto informētību, darba devējs informāciju par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem attiecībā uz drošu darbu ar ķīmiskajām vielām, darbiniekiem turpmāk varēs nosūtīt elektroniski vai izteikt mutiski, tādējādi nodrošinot tiešu saziņu ar viņiem. Līdz šim bija noteikts, ka darba devējam tā ir jānodrošina drukātā veidā.

Tāpat veikti vairāki redakcionāli precizējumi, piemēram, termins ķīmiskie produkti aizstāts ar terminu maisījumi, tādējādi saskaņojot normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju. Precizēts laboratoriju akreditācijas institūcijas nosaukums, kas mainījies saistībā ar reorganizāciju. Šobrīd akreditāciju veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs".

Grozījumu izstrādei LM bija izveidota darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa Universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts".

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.