Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Cilvēki ar prognozējamu invaliditāti varēs prioritāri saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus | 10.02.2011.

Lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti savlaicīgi saņemt no valsts budžeta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī precizētu šo pakalpojumu veidus un saņemšanas nosacījumus, Labklājības ministrija (LM) ir sagatavojusi jaunus noteikumus.

LM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem, ceturtdien, 10.februārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Plānots, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) dokumentus rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti izskatīs 5 darba dienu laikā. Pārējiem cilvēkiem, kuri pieteikušies rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, dokumentu izskatīšanas termiņš ir 20 darba dienas.

Tāpat noteikumu projekts paredz, ka papildus  iesniegumam un atzinumam par prognozējamo invaliditāti, ģimenes ārstam būs jāsagatavo arī cilvēka individuālais rehabilitācijas plāns, kā arī cilvēka funkcionālo spēju novērtēšanas anketa.

Paredzams, ka turpmāk cilvēka funkcionālo novērtēšanu varēs veikt arī funkcionālie speciālisti, t.i. ergoterapeiti, fizioterapeiti, kuru kompetencē ir izvērtēt cilvēka pašaprūpes un mobilitātes spējas.

Pēc LM aprēķiniem, plānots, ka gada laikā aptuveni 1440 cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti prioritārā kārtībā sniegs no valsts budžeta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

LM uzsver, ka cilvēkiem ar invaliditāti savlaicīgi sniegti rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumi ir priekšnosacījums cilvēka funkcionālā stāvokļa uzlabošanai, invaliditātes novēršanai un atgriešanai vai integrēšanai sabiedrībā.

Atgādinām, ka 2011.gada 1.janvārī stājās spēkā Invaliditātes likums, kas aizstāj likumu Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. Jaunais likums paredz, ka turpmāk cilvēkiem, kuriem pastāv risks iegūt invaliditāti, noteiks prognozējamo invaliditāti un izstrādās individuālu rehabilitācijas plānu darbspēju atjaunošanai, nodrošinot tiesības prioritāri saņemt no valsts budžeta apmaksātus ārstniecības, kā arī sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv

Sanda Akrame, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 28379139,  sanda.akrame@lm.gov.lv