Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 11.02.2011.

Pirmdiena, 14.februāris

Ø Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieki piedalīsies konferencē Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

Konferences dalībniekus iepazīstinās ar citu valstu pieredzi, kā arī informēs par Latvijas izglītības sistēmas attiecināšanu pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

Pasākums sāksies plkst.11.00 viesnīcā Avalon Hotel.

Otrdiena, 15.februāris

Ø Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

o organizēs Konsultāciju dienu Maltas pagasta iedzīvotājiem un speciālistiem;

o apmeklēs audžuģimenes Madonas novadā.

Ø Valsts darba inspekcijā (VDI) viesosies Starptautiskās komerciālās profesionālās vidusskolas audzēkņi. Vidusskolēnus informēs par darba tiesībām un karjeras iespējām VDI.

Trešdiena, 16.februāris

Ø Labklājības ministrijā (LM) un tās padotības iestādēs notiks Ēnu diena. Tās ietvaros skolēni no dažādām Latvijas skolām sekos līdzi:

o labklājības ministres Ilonas Jurševskas un citu ministrijas darbinieku profesionālajām darba gaitām;

o VDI desmit darba inspektoriem vairākos Latvijas reģionos.

Ø VBTAI speciālisti:

o apmeklēs audžuģimeņu atbalsta grupu Jaunpiebalgas novadā;

o piedalīsies diskusijā par tiesiskā regulējuma pilnveides iespējām, prevencijas pasākumu pastiprināšanu saistībā ar bērnu tiesību aizskārumiem sociālajos medijos.

Piektdiena, 18.februāris

Ø Ēnu dienas ietvaros ar LM darbu iepazīsies skolēni no Ķekavas vidusskolas.

Ø VBTAI speciālisti organizēs informatīvu pasākumu par bērnu konfliktsituāciju prevenciju un risināšanu Gulbenes kultūras centrā, sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļu.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv

Sanda Akrame, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 28379139,  sanda.akrame@lm.gov.lv