Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministre I. Purne: valdības 100 dienās izdevies paveikt vairāk nekā iecerēts | 14.04.2008.

Labklājības ministre Iveta Purne (ZZS) norāda, ka Ivara Godmaņa vadītās valdības 100 dienās labklājības jomā bez plānotā ir izdevies paveikt virkni papildu pasākumu pensionāru dzīves uzlabošanai. Savukārt, lai sabiedrībai skaidrotu pensiju jomā notiekošās aktivitātes, labklājības ministre ikvienu interesentu aicina uz informatīvajiem semināriem reģionos. Pirmie semināri notiks jau rīt, 15. aprīlī Valmierā un Limbažos.

„Pateicoties valdības un Saeimas atbalstam ir izdevies operatīvi reaģēt un jau šodien realizēt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu to pensionāru dzīves apstākļus, kuriem ir vismazākās pensijas," norāda I. Purne. Pirmkārt, izdevās panākt to, ka 1.aprīlī indeksē visas tās pensijas, kas ir līdz 150 latiem. Līdz ar to pensijas pieauga vidēji par 14 latiem. Savukārt oktobrī šīs nelielās pensijas tiks indeksētas vēl straujāk.

No 1.jūnija palielināsies piemaksas no 19 līdz 40 santīmiem par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1996.gadam. Tas skars 80% vecuma pensionāru. Turklāt piemaksas varēs saņemt visi pensionāri, kuriem vecuma pensijas nepārsniegs 225 latus (iepriekš līdz 135 latiem). Vidējais piemaksas pie vecuma pensijas apmērs būtu gandrīz 12 lati mēnesī.

Šajā laikā valdībā iesniegts priekšlikums pensionāriem papildus piemaksai, kas šobrīd izmaksāta 19 santīmu apmērā, piešķirt 21 santīmu par vienu apdrošināšanas stāža gadu, un šo summu par periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.maijam izmaksāt kopā ar jūnija piemaksu.

I. Godmaņa valdības 100 dienu laikā LM valdībā arī iesniegusi priekšlikumus, lai 2009. gadu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu palielinātu no 45 līdz 60 latiem mēnesī - līdz ar to palielinātos arī minimālās pensijas.

Valdībā atbalstu guvis Labklājības ministrijas(LM) un Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums, kas paredz no 2009.gada noteikt strādājošiem pensionāriem iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu.  

Papildus aktivitātēm pensiju jomā, sagatavoti vairāki risinājumi, lai pilnveidotu atbalstu trūcīgiem cilvēkiem un sniegtu arī mazturīgiem pensionāriem un invalīdiem iespēju saņemt garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu. Viens no priekšlikumiem paredz trūcīgās ģimenes līmeni saglabāt 50% apmērā no attiecīgā gadā valstī noteiktās minimālās mēneša algas.

Pavisam LM ir izstrādājusi četrus priekšlikumus GMI pabalsta palielināšanai. Tāpat LM piedāvā izvērtēt arī vairākus pabalsta finansēšanas modeļus, proti, GMI pabalsts varētu tikt izmaksāts  no pašvaldību līdzekļiem, kā līdz šim, vai no valsts līdzekļiem, vai arī pabalsta nodrošināšanā iesaistās abas puses - gan valsts, gan pašvaldība.

Izstrādātas arī izmaiņas, lai ar 2009.gadu palielinātu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Saskaņā ar plānotajām izmaiņām  ģimenes valsts pabalsts nākamgada sasniegtu par pirmo bērnu 10 latus mēnesī; par  otro bērnu - 12 latus; par trešo bērnu - 16 latus; par ceturto un nākamajiem bērniem - 18 latus mēnesī. Savukārt piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu plānots paaugstināt no 50 līdz 75 latiem. Minētās  izmaiņas MK noteikumos šobrīd ir uzsauktas Valsts sekretāru sanāksmē.

Balstoties uz darba devēju aptaujām, veikta darba tirgus situācijas analīze, un atbilstoši darba devēju vajadzībām izveidots to profesiju saraksts, kurās turpmāk nodrošināt bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas.

Ministre norāda, ka šajā laikā sekmīgi veidojusies sadarbība ar Saeimas sociālo un darba lietu komisiju, Latvijas Pensionāru savienību, nevalstiskajām organizācijām, arodbiedrībām.

Lai kopīgi diskutētu par aktuālajiem pensiju jautājumiem, I. Purne aicina visus interesentus uz informatīvajiem semināriem:

Valmieras kultūras namā 15. aprīlī plkst. 10.00.

Limbažu rajona padomē 15. aprīlī plkst. 14.00.

Jūrmalā, Kauguru kultūras namā 16. aprīlī plkst. 11.00.

Rēzeknes rajona padomē 18. aprīlī plkst. 11.00

Ogres Mūzikas skolas zālē 19. aprīlī plkst. 11.00.

Semināri notiek sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Latvijas Pensionāru federāciju.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv