Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM informē valdību par pērn paveikto Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros | 15.02.2011.

Otrdien, 15.februārī, Labklājības ministrija (LM) informēja valdību par pērn paveikto Sociālās drošības tīkla stratēģijas (Stratēģija) ietvaros.

Kopumā 2010.gada laikā Stratēģijas ietvaros bija īstenoti pasākumi labklājības, veselības, izglītības un pārvadājumu (transporta) jomās.

Piemēram, lai nodrošinātu atbalstu plašākam iedzīvotāju lokam, Stratēģijas ietvaros bija atvieglota trūcīgas personas statusa noteikšana un paplašināts iedzīvotāju loks, kas tiesīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ar atvieglotiem nosacījumiem.

Papildus jau plānotajam, Stratēģijā iekļauts jauns pārvadājumu (transporta) jomas pasākums, kā ietvaros tiek kompensēti zaudējumi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par invalīdu pārvadāšanu Latvijas pilsētās. Tāpat īstenots jauns veselības aprūpes pakalpojums - dienas stacionāra pakalpojums cilvēkiem ar zemiem ienākumiem.

Kopumā 2010.gadā Stratēģijas pasākumu īstenošanai izlietoti valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļi 89,7 milj. latu apmērā, apgūstot paredzēto finansējumu 97% apmērā.

Lai nodrošinātu efektīvu Stratēģijas ieviešanu un uzraudzību, LM ir izveidojusi darba grupu, iekļaujot tajā pārstāvjus no Labklājības, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Veselības, Satiksmes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un VSIA „Autotransporta direkcija".

Atgādinām, ka ar 2011.gada 1.janvāri LM ir pārņēmusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas noteiktās funkcijas, pārvaldes uzdevumus, tiesības un saistības Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas uzraudzības un kontroles jomā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv

Sanda Akrame, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 28379139,  sanda.akrame@lm.gov.lv