Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministre ar pašvaldībām diskutē par sociālā drošības tīkla pasākumu īstenošanu | 25.02.2011.

Lai diskutētu par valsts atbalstu Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros noteiktajiem dzīvokļu un garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstiem, labklājības ministre Ilona Jurševska trešdien, 23.februārī, piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) domes sēdē.

Tikšanās laikā I.Jurševska informēja pašvaldības, ka 2011.gadā Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem kopumā paredzēti 79,34 milj. latu valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļu. Labklājības nozarē plānoto pasākumu īstenošanai 2011.gadā  paredzēti 26,22 miljoni latu, kas tiks ieguldīti GMI pabalstiem, dzīvokļu pabalstiem un darba praktizēšanai pašvaldībās ar 100 latu stipendiju. GMI pabalsta izmaksai šogad plānots izlietot aptuveni 9 milj. latu, bet dzīvokļa pabalsta izmaksai - aptuveni 3 milj. latu, nodrošinot  sociālo palīdzību iedzīvotājiem.

„Lai īstenotu sociālā drošības tīkla stratēģiju, Labklājības ministrija ir izveidojusi sociālā drošības tīkla darba grupu.  Ņemot vērā pašreizējo situāciju pašvaldībās, darba grupas uzdevums būs arī izvērtēt  tos iespējamos pasākumus, kuru īstenošanu būtu nepieciešams turpināt īstenot arī pēc tīkla darbības beigām, piemēram, atvieglojumu noteikšana atsevišķām sabiedrības grupām sabiedriskā transporta pārvadājumiem, kā arī pasākumi veselības jomā," atzina I.Jurševska.

Vienlaikus ministre aicināja pašvaldības sniegt savus priekšlikumus par sociālā darba kvalitātes uzlabošanas iespējām, lai padarītu pēc iespējas mērķētāku sociālās palīdzības pabalstu izmaksu trūcīgām personām. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem sociālie darbinieki, tāpēc liela nozīme ir tieši viņu profesionalitātei un spējai izvērtēt katra cilvēka individuālo situāciju, norādīja labklājības ministre.

Šī gada janvārī GMI pabalstu saņēma vairāk kā 70 tūkst. trūcīgo, bet dzīvokļa pabalstu - vairāk kā 45 tūkst. iedzīvotāju. Kopumā janvārī pabalstus saņēma aptuveni 120 tūkst. trūcīgo personu.

Savukārt kopš pasākuma darba praktizēšana pašvaldībās ar 100 latu stipendiju uzsākšanas 2009.gada septembrī, kopumā praksēs iesaistīti vairāk kā 79 tūkst. bezdarbnieku, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Savukārt Latvijas pašvaldībās kopumā tika izveidotas gandrīz 56 tūkst. darba praktizēšanas vietas. Pašreiz pašvaldībās praktizējas 15 477 bezdarbnieki.

Tāpat pasākuma laikā labklājības ministre arī pasniedza atsevišķām pašvaldībām atzinības rakstus par veiksmīgu sadarbību un aktīvu līdzdalību pasākumu organizēšanā Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros. Par aktīvu informācijas ievietošanu Iespēju kartē I.Jurševska izteica pateicību Rīgas, Skrundas, Dobeles, Alūksnes un Preiļu pašvaldībām, bet par sekmīgu diskusiju rīkošanu - Rīgas, Valmieras, Daugavpils, Kuldīgas un Jelgavas pašvaldībām.

Savukārt par Eiropas gada (2010) un opermūzikas svētku „VIVA EUROPA 2010" ietvaros nodrošināto Žorža Bizē operas „Karmena" tiešraidi atzinību I.Jurševska pasniedza Rīgas, Salaspils, Ventspils un Rucavas pašvaldībām.

Atgādinām, ka ar 2011.gada 1.janvāri LM ir pārņēmusi Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas uzraudzību un kontroli. Pērn kopumā Stratēģijas pasākumu īstenošanai izlietoti 89,7 milj. latu apmērā. LM izveidotajā darba grupā iekļauti pārstāvji no Labklājības, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Veselības, Satiksmes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un VSIA „Autotransporta direkcija". Stratēģijas ietvaros valsts visām pašvaldībām atmaksās 50% no GMI pabalstam izlietotajiem līdzekļiem un 20% no dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, labklājības ministres preses sekretāre, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv