Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 25.02.2011.

Pirmdiena, 28.februāris

Ø Labklājības ministre Ilona Jurševska piedalīsies Valsts darba inspekcijas (VDI) 2010.gada darbības vērtējumā.

Otrdiena, 1.marts

Ø Labklājības ministrijā (LM) viesosies Krievijas Federācijas Pensiju fonda pārstāvji, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā piemērošanu.

Ø Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti apmeklēs audžuģimenes Gulbenes novadā.

Trešdiena, 2.marts

Ø Labklājības ministre I.Jurševska piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras 2010.gada darbības vērtējumā.

Ø LM notiks metodiskā sanāksme ar Zemgales reģiona Sociālo dienestu sociālā darba speciālistiem par aktuālajiem jautājumiem sociālās politikas jomā.

Ø VDI notiks preses konference par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības situāciju Latvijas uzņēmumos 2010.gadā.

Klātesošos informēs par VDI ieguldījumu nereģistrētās nodarbinātības un nelaimes gadījumu darbā mazināšanā pērnajā gadā, kā arī par VDI šī gada darbības prioritātēm un plānotajām aktivitātēm.

Preses konference notiks VDI 3.stāvā, Kr.Valdemāra 38k-1, plkst.12.00.

Ø Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciāliste Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā seminārā Valsts e-iespējas Jūsu biznesam iepazīstinās ar NVA CV/Vakanču portālu - plašāko bezmaksas darba piedāvājumu un pieprasījumu datu bāzi.

Seminārs notiks Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28.

Ceturtdiena, 3.marts

Ø Labklājības ministre I.Jurševska piedalīsies:

o Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 2010.gada darbības vērtējumā;

o Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdē.

Sēde notiks cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā VAR Kr.Valdemāra ielā 38, no plkst.10.00 - 12.00.

Ø VDI sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru organizēs bezmaksas semināru Darba drošība lauksaimniecības nozarē.

Pasākums notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecībā Vecauce, Akadēmijas ielā 11a, Auces novadā.

Ø NVA speciālisti piedalīsies 17.starptautiskajā izglītības izstādē Skola 2011, kurā informēs par NVA pakalpojumiem, karjeras veidošanas un izglītības iespējām.

Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultanti atbildēs uz jautājumiem par darba iespējām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas valstīs.

Pasākums notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā no 3.līdz 6.martam.

Piektdiena, 4.marts

Ø LM notiks metodiskā sanāksme ar Zemgales un Vidzemes reģionu Sociālo dienestu sociālā darba speciālistiem par aktuālajiem jautājumiem sociālās politikas jomā.

Ø VDI speciāliste Latvijas Arodslimību ārstu biedrības rīkotajā konferencē iepazīstinās ar 2010.gadā Latvijā reģistrēto nelaimes gadījumu analīzi.

Konference notiks Rīgas Stradiņa universitātes 1.auditorijā, Dzirciema ielā 16, plkst.14.00.

Ø VBTAI speciālisti Daugavpils Ģimenes atbalsta centrā organizēs radošās nodarbības vecākiem par pienākumiem un atbildību.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv

Sanda Akrame, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 28379139,  sanda.akrame@lm.gov.lv