Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministre I. Purne tiekas ar Latvijas Pašvaldību Savienības priekšsēdētāju | 16.04.2008.

Labklājības ministre Iveta Purne (ZZS) un valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs šodien, 16. aprīlī tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāju Andri Jaunsleini, iezīmējot to jautājumu loku, kas tiks pārrunāti ikgadējās Labklājības ministrijas(LM) un Latvijas pašvaldību savienības(LPS) sarunās.

Tika nolemts, ka LM un LPS gadskārtējas sarunas notiks šī gada 5. jūnijā.

Gaidāmajās LPS un LM sarunās tiks skatīti jautājumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, - runājot par pašvaldību sociālo palīdzību un nabadzības samazināšanas iespējām pašvaldībās, garantētā minimālā ienākuma (GMI) statusu un apjomu, kā arī valsts palīdzību pašvaldībām sociālās palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem.

LM un LPS sarunās iecerēts runāt arī par valsts un pašvaldību attiecībām, izveidojot un sniedzot alternatīvos sociālos pakalpojumus, kā arī par sociālā darba attīstību pašvaldībās.

Iecerēts izskatīt arī jautājumus par sociālo iekļaušanu - Invaliditātes likuma ieviešanu un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu pašvaldībās.

Nodarbinātības jomā tiks diskutēts par mērķa grupu integrāciju darba tirgū, jauno aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ieviešanu, kā arī pašvaldību vietējo nodarbinātības plānu realizāciju.             

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv