Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 04.03.2011.

Pirmdiena, 7.marts

Ø Labklājības ministre Ilona Jurševska Briselē piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē, kurā plānots diskutēt par nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jautājumiem.

Ø Labklājības ministrijas (LM) Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja Elīna Celmiņa plkst. 12.00 piedalīsies Eiropas Savienības mājas organizētajā diskusijā "Sievietes loma Latvijas un Eiropas politikā".

Pasākuma laikā plānots diskutēt par sievietes lomu Latvijas un Eiropas nākotnes politikas veidošanā. Lisabonas līgumā ir noteikts, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība ir vērtība Eiropas Savienībā. Kopā ar diskusijas dalībniekiem - politiķiem, ekspertiem un žurnālistiem tiks aktualizēts dzimuma līdztiesības aspekts Latvijā.

Diskusija notiks ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, Rīgā.

Otrdiena, 8.marts

Ø Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti organizēs radošās darbnīcas Cieceres internātpamatskolas bērniem.

Trešdiena, 9.marts

Ø LM notiks metodiskā sanāksme ar Vidzemes reģiona Sociālo dienestu sociālā darba speciālistiem par aktuālajiem jautājumiem sociālās politikas jomā.

Ceturtdiena, 10.marts

Ø Labklājības ministre I.Jurševska plkst.13.00 piedalīsies Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē.

Piektdiena, 11.marts

Ø Labklājības ministre I.Jurševska dosies reģionālajā vizītē uz Cēsīm, lai apmeklētu Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli un Valsts darba inspekcijas reģionālo nodaļu, kā arī iepazītos ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras Sociālā dienesta un Sociālā dzīvojamā fonda darbu.

Vizītes laikā ministre plāno apmeklēt arī Cēsu pansionātu.

Ø LM notiks metodiskā sanāksme ar Latgales reģiona Sociālo dienestu sociālā darba speciālistiem par aktuālajiem jautājumiem sociālās politikas jomā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv