Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
I.Jurševska ar ES dalībvalstu ministriem diskutēs par nodarbinātību un sociālo iekļaušanu | 04.03.2011.

Labklājības ministre Ilona Jurševska pirmdien, 7.martā, Briselē (Beļģijā) piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un dzimumu līdztiesības jautājumiem stratēģijas „ES - 2020" kontekstā.

Sanāksmes laikā paredzēts iepazīties ar ziņojumu par ES situāciju nodarbinātībā, kā arī vienoties par nodarbinātības politikas pamatnostādņu apstiprināšanu 2011.gadam. Minētās pamatnostādnes paredz palielināt sieviešu un vīriešu dalību darba tirgū, mazināt strukturālo bezdarbu, veicināt darbavietu kvalitāti un sociālo iekļaušanu. Tāpat dokumentā noteikts attīstīt kvalificētu darbaspēku, kas spēj reaģēt uz darba tirgus vajadzībām, uzlabot visu līmeņu izglītības un mācību sistēmas, veicināt mūžizglītību u.c.

Labklājības ministre paudīs atbalstu ziņojumā un pamatnostādnēs ietvertajām atziņām un uzsvērs, ka arī Latvijā ir jāturpina darba tirgus reformas darbaspēka piedāvājuma uzlabošanai. Vienlaikus pastiprināta uzmanība veltāma instrumentiem un pasākumiem, kas dos ieguldījumu jaunu darba vietu radīšanai un darbaspēka pieprasījuma palielināšanai.

Lai atbalstītu darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvarošanu, nepieciešams pilnveidot darba tirgus tendenču prognozēšanu, lai savlaicīgi sagatavotos pārmaiņām. Tāpat jāizvērtē un nepieciešamības gadījumā jāuzlabo elastdrošības principu regulējums un ieviešana praksē, uzsvērs I.Jurševska.    

Tāpat ES dalībvalstu ministri sanāksmē pieņems arī Eiropas Padomes secinājumus par Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu 2011.-2020.gadam, kurā uzsvērta turpmākas rīcības nepieciešamība dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, t.sk. novēršot dzimumu atšķirības darba tirgū, veicinot darba un ģimenes dzīves labāku saskaņošanu un novēršot vardarbību pret sievieti. Latvijā, līdzīgi kā citās ES dalībvalstīs, šīm jomām nepieciešams pievērst īpašu uzmanību, lai sievietēm un vīriešiem nodrošinātu vienādas iespējas. Sveicot gaidāmajā Starptautiskajā sieviešu dienā - 8.martā, ministre uzsvērs, ka sabiedrības un valsts attīstībai svarīgs ir ikviena cilvēka ieguldījums neatkarīgi no dzimuma.

Sanāksmes noslēgumā paredzēta ministru diskusija par pensiju jautājumiem, kuras laikā labklājības ministre informēs citu ES dalībvalstu ministrus par Latvijā plānotajām izmaiņām sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, labklājības ministres preses sekretāre, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv