Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 11.03.2011.

Pirmdiena, 14.marts

Ø Laikā no 14.līdz 18.martam Labklājības ministrijā (LM), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un Valsts darba inspekcijā (VDI) viesosies Turkmenistānas un Tadžikistānas pārstāvji, lai iepazītos gan ar Latvijas pensiju sistēmu, gan nodarbinātības un aktīvo darba tirgus pasākumu politiku.

Ø Laikā no 14. līdz 17.martam Valsts darba inspekcijas (VDI) pārstāvji piedalīsies konkursa "SMĀRTS.SPĒLE TIEM, KAS MĀCĀS" reģionālajos pusfinālos.

Konkursa mērķis ir veicināt vispārizglītojošo skolu skolēnu interesi un izpratni par prasmēm un zināšanām, kas ir nepieciešamas sekmīgai karjeras uzsākšanai, kā arī par darba tiesībām un

drošību pirms darba gaitu uzsākšanas. Konkurss tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros.

Trešdiena, 16.marts

Ø Labklājības ministre plkst.11.00 Latvijas Universitātes Mazajā Aulā piedalīsies Latvijas Pensionāru federācijas 8.kongresā.

Ø LM notiks metodiskā sanāksme ar lielāko pilsētu - Rīgas, Ventspils, Liepājas, Valmieras, Rēzeknes, Jūrmalas, Jēkabpils, Jelgavas, Daugavpils Sociālo dienestu sociālā darba speciālistiem par aktuālajiem jautājumiem sociālās politikas jomā.

Ø Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras speciālisti piedalīsies Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras dienās, kurās iepazīstinās ar NVA karjeras atbalsta pakalpojumiem un karjeras un izglītības iespējām atbilstoši darba tirgus tendencēm.   

Pasākums no plkst. 10.00 līdz 17.00 notiks Rīgā, Kaļķu ielā 1.

Ø VDI pārstāve piedalīsies preses konferencē par projektu "Droša skola. Drošs darbs".

Projekta „Droša skola. Drošs darbs" mērķis ir vienotas informācijas sistēmas ieviešana Latvijas profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kā arī jauniešu informēšana un izglītošana par darba drošību mācību procesā un darba izpildes laikā

Pasākums no plkst. 14.00 notiks Rīgas Tehniskajā koledžā, Braslas ielā 16 (pretī t/c Domina).

Ceturtdiena, 17.marts

Ø Labklājības ministre plkst. 13.00 tiksies ar Rīgas Domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Leonīdu Kurdjumovu, Labklājības departamenta direktori Inesi Švekli un Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieku, direktora vietnieku Mārtiņu Mooru.

Ø Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizēs radošo semināru Ilūkstes novada izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem par konfliktsituāciju risināšanu, izmantojot mediācijas principus un tehniku.

Piektdiena, 18.marts

Ø Labklājības ministre I.Jurševska dosies kārtējā reģionālajā vizītē uz Ventspili, lai tiktos ar pensionāriem un apmeklētu Ventspils sociālās iestādes.

Ø LM notiks metodiskā sanāksme ar Latgales un Kurzemes reģiona Sociālo dienestu sociālā darba speciālistiem par aktuālajiem jautājumiem sociālās politikas jomā.

Ø VBTAI speciālisti:

o organizēs Konsultāciju dienu Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils un Krustpils novadu speciālistiem un iedzīvotājiem,

o  Priekules novada Bibliotēkas svētkos tiksies ar bērnu un jauniešu auditoriju par interneta izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv