darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 21.03.2011.

Pirmdiena, 21.marts

 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti piedalīsies seminārā „Draudzīga skola" Daugavpilī, kura ietvaros notiks prezentācija „Bērna likumiskie pārstāvji".

Otrdiena, 22.marts

 • Labklājības ministre Ilona Jurševska plkst. 13.00 piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē, lai diskutētu par sociālās palīdzības jautājumiem.
 • Valsts darba inspekcijas (VDI) Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja Baiba Auzāne laikā no 22.līdz 23.martam Bilbao (Spānija) piedalīsies nacionālo kontaktpunktu pārstāvju sanāksmē.
  • Sanāksmes laikā plānots pārrunāt vairākus jautājumus, t.sk., Eiropas kampaņas par drošības uzturēšanu darbā turpmākos soļus (aktivitāšu izstrādi Mazo un vidējo uzņēmumu nedēļai), kampaņas „Labās prakses uzņēmumi" tālāku virzību. Tāpat paredzēta arī kontaktpunktu vadītāju praktiskā apmācība darbā ar jaunizstrādāto EU-OSHA informatīvo platformu.

Trešdiena, 23.marts

 • Labklājības ministrijā (LM) notiks metodiskā sanāksme ar Kurzemes reģiona Sociālo dienestu sociālā darba speciālistiem par aktuālajiem jautājumiem sociālās politikas jomā.
 • VDI direktora p.i. Renārs Lūsis plkst.11.00 piedalīsies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Darba aizsardzības komisijas sēdē, kurā informēs par VDI aizvadītā gada rezultātiem.
  • Sēde notiks LBAS telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31.
 • VBTAI speciālisti piedalīsies seminārā „Draudzīga skola" Rīgā.
 • VBTAI speciālisti piedalīsies konferencē „Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā".
 • VBTAI speciālisti piedalīsies konsultāciju dienā Gaigalavas pagasta un Saldus novada iedzīvotājiem un speciālistiem.

Ceturtdiena, 24.marts

 • Labklājības ministre I.Jurševska tiksies ar Ukrainas delegācijas pārstāvjiem, kurus iepazīstinās ar Latvijas pensiju sistēmu.
 • VBTAI speciālisti piedalīsies Konsultāciju dienā Tērvetes novadā.
 • LM speciālisti plkst. 14.00 piedalīsies kārtējā Dzimumu līdztiesības komitejas sanāksme, kas notiks LM, Skolas ielā 28., 6.stāva zālē. Sanāksmes laikā plānots diskutēt par dzimumu līdztiesības īstenošanas 2012.-2014.gadam plānā paredzētajiem pasākumiem, kā arī paredzēta diskusija par seksuālo pakalpojumu pircēju sodīšanu.

Piektdiena, 25.marts

 • LM notiks apmācību seminārs to institūciju pārstāvjiem, kuras brīvprātīgi ir piekritušas pārbaudīt jaunizstrādāto sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodiku savā institūcijā.
  • Seminārs organizēts projekta "Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" ietvaros.
 • VDI pārstāvji Valmierā piedalīsies seminārā, kurā informēs par rezultātiem, kas atklāti, apsekojot kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumus.
  • Seminārs notiks Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiālē, Meža ielā 7.
 • VBTAI speciālisti piedalīsies seminārā „Draudzīga skola" Rēzeknē, kura ietvaros notiks prezentācija „Bērna likumiskie pārstāvji".

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv