Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM sagatavojusi jaunu minimālās algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību | 24.03.2011.

Ņemot vērā valdībā apstiprināto koncepciju par minimālās mēneša darba algas noteikšanu, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi jaunu minimālās algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.

LM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība ceturtdien, 24.martā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Plānots, ka minimālā alga netiks piesaistīta konkrētiem makroekonomiskajiem un citiem rādītājiem, bet tās iespējamās pārmaiņas vērtēs pēc ekonomiskās situācijas valstī un citiem rādītājiem. Proti, katru gadu paredzēts izvērtēt ekonomisko situāciju valstī un noteikt minimālās mēneša darba algas apmēru (ar precizitāti līdz latam). Tas notiks, analizējot gan Ekonomikas ministrijas veiktās makroekonomiskās prognozes un izmaiņas iepriekšējā gadā, gan arī ņemot vērā citu Baltijas valstu (Igaunijas un Lietuvas) minimālās mēneša darba algas izmaiņas, nodokļu sistēmas plānotās izmaiņas, un citus valsts sociālā nodrošinājuma pasākumus, kas piesaistīti minimālajai mēneša darba algai.

Ja ekonomiskās krīzes situācijā prognozēs, ka nākošajā gadā vismaz par pieciem procentiem samazināsies strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa, tad minimālo mēneša darba algu nākošajā gadā paredzēts saglabāt iepriekšējā apmērā vai samazināt. Minimālās algas samazināšana plānota tā, lai tās apmērs būtu samērīgs attiecībā pret valsts budžeta izdevumu un ieņēmumu samazināšanu, kā arī pret valsts budžeta deficīta samazināšanu.

Noteikumu projektā ir iekļauti pieci minimālās mēneša darba algas pārskatīšanas pamatprincipi:

1) minimālo algu pārskatīs vienu reizi gadā;

2) tās ieviešanas datumu nākošajā kalendārajā gadā  saskaņos ar sociālajiem partneriem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē pirms lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā;

3) valsts budžeta projekta izstrādes gaitā, ņemot vērā NTSP lēmumu, Ministru kabinets pieņems lēmumu par minimālās algas konkrēto apmēru nākošajā kalendārajā gadā;

4) pārskatot minimālo algu, valdība pārskatīs no valsts un pašvaldību budžeta finansēto iestāžu darbinieku mēneša darba algu skalas, palielinot tās atbilstoši budžeta iespējām un ņemot vērā minimālās algas paaugstināšanas ietekmi uz valsts kopbudžeta bilanci un makroekonomisko situāciju valstī;

5) likumprojektā par valsts budžetu nākošam gadam paredzēs minimālās algas paaugstināšanai nepieciešamo papildu finansējumu.

2010.gada novembrī 184,1 tūkst. cilvēku darba ienākumi bija minimālās mēneša darba algas vai mazākā apmērā, tai skaitā privātajā sektorā - 157,5 tūkst. cilvēku un sabiedriskajā sektorā - 24,7 tūkst. cilvēku.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.