Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM pilotprojektu veidā pārbaudīs jauno sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodiku | 08.04.2011.

 logo_esf_mazs.jpg - 11.67 KBsif_2010.gif - 61.14 KBes_ar_uzra_mazs.jpg - 16.87 KB

Labklājības ministrija ir uzsākusi pilotprojektu īstenošanu, kuru ietvaros deviņās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās testēs (validēs) projekta ietvaros izstrādāto sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtējuma metodiku.

Pilotprojekti notiek Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" ietvaros un  dalība tajos ir brīvprātīga. 

Pilotprojektus īstenos Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests", Rīgas Sociālais dienests, Kocēnu novada Sociālais dienests, Vārkavas novada Sociālais dienests, Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde, Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme" filiāle „Aizvīķi", Sociālās aprūpes centrs „Madliena", Rūjienas senioru māja, kā arī organizācija Fonds „Kopā".

Pilotprojektu ietvaros savas institūcijas novērtējumu veiks institūcijā izveidota pašnovērtējuma grupa, kurai metodiski palīdzēs projekta ietvaros piesaistītie eksperti un projekta vadības personāls. Pilotprojektu rezultātā institūcijas gūs priekšstatu par pašnovērtējuma procesu, pilnveidos savas zināšanas institūcijas pārvaldības jautājumos, kā arī norādīs uz nepilnībām un sniegs priekšlikumus metodikas projekta pilnveidošanai.

Atgādinām, ka projekta rezultāts būs sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtējuma metodika, kas balstīsies uz CAF (Common Assessment Framework) kvalitātes vadības modeli un specifiskām sociālās jomas prasībām.

Pēc pilotprojektu noslēguma speciālisti pilnveidos izstrādāto metodiku un reģionālajos informatīvajos pasākumos ar to iepazīstinās sociālo pakalpojumu sniedzējus. Informatīvie pasākumi plānoti maija otrajā pusē un jūnijā pēc reģionu principa (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale, Rīga).

Sīkāka informācija par projekta aktivitātēm, kā arī metodikas projekts atrodami LM mājas lapā sadaļā Nozares politika - Sociālā aizsardzība - Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība - Aktualitātes http://www.lm.gov.lv/text/896.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir  27 694,04 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85%, jeb 23 539,93 LVL.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv