Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aicina rūpīgi izvērtēt modeļu aģentūru piedāvātos līgumus | 12.04.2011.

left-block-image.gif - 8.58 KB

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) pēdējā laikā ir saņēmusi anonīmu informāciju, ka Latvijā strādājoša modeļu aģentūra piedāvā potenciālo modeļu vecākiem parakstīt līgumu, kurā norādīts, ka šis dokuments ir saskaņots ar VBTAI. Inspekcija uzsver, ka nekad nav saskaņojusi nekādu līgumu tekstus ar nevienu modeļu aģentūru, tādēļ šāda atsauce ir maldinoša.

VBTAI aicina vecākus ļoti rūpīgi iepazīties ar piedāvājamo līgumu nosacījumiem un pārliecināties, ka tie neapdraud vai neierobežo bērnu vai viņu likumisko pārstāvju intereses un tiesības. Šaubu vai aizdomu gadījumā vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji var vērsties pēc konsultācijas VBTAI.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 407 „Kārtība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu" ir noteikti apstākļi, kādos iespējama bērnu iesaistīšana šāda rakstura iniciatīvās.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv