darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM šobrīd neredz iespējas atcelt pabalstu ierobežojumus | 15.04.2011.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju sociālajā budžetā, Labklājības ministrija (LM) šobrīd neredz iespējas turpmākajos pāris gados atcelt pabalstu ierobežojumus.

Pagarinot pabalstu izmaksas ierobežojumus, speciālajā budžetā iespējams iegūt papildu līdzekļus - 2013.gadā tiks ietaupīti 25,83 miljoni latu un 2014.gadā - 26,42 miljoni latu. Pastāvot būtiskam speciālā budžeta deficītam, arī šāds relatīvi neliels ietaupījums ir nozīmīgs, uzsver LM.

Savukārt gadījumā, ja pabalstu ierobežojumi tiktu atcelti, tad 2013. un 2014.gadā sociālajā budžetā būtu jāmeklē papildu līdzekļi vairāk kā 50 milj. latu apmērā. LM šādu iespēju pašreiz neredz.

„Mēs apzināmies, ka jelkāda pabalstu ierobežošana neveicina nodokļu maksātāju uzticību sociālās apdrošināšanas sistēmai. Diemžēl pašreizējā ekonomiskā situācija un tendences liecina, ka turpmākajos pāris gados sociālais budžets strādās ar deficītu, līdz ar to mēs šobrīd neredzam iespējas atcelt ierobežojumus. Par pabalstu izmaksu ierobežojumu atcelšanu varētu runāt, ja paaugstinātos ekonomikas aktivitāte, kas samazinātu bezdarba rādītājus, palielinātu nodokļu maksātāju skaitu un veicinātu nodokļu ieņēmumu pieaugumu," uzsver labklājības ministre Ilona Jurševska.

LM norāda, ka ierosinājums pagarināt pabalstu ierobežojumu termiņu līdz 2014.gada beigām valsts budžeta grozījumu paketē tika iekļauts pēc starptautisko aizdevēju prasības parādīt sociālā budžeta ilgtspējas pasākumus.

2011.gada februārī maternitātes pabalstu saņēma 2559, paternitātes pabalstu - 556, vecāku pabalstu - 10 591, slimības pabalstu - 29 238, bezdarbnieka pabalstu - 38 990 cilvēki.

Vidējais maternitātes pabalsts š.g. februārī bija 736,28 lati, vidējais paternitātes pabalsts - 121,27 lati, vidējais vecāku pabalsts - 383,35 lati, vidējais slimības pabalsts - 172,30 lati, vidējais bezdarbnieku pabalsts - 111,32 lati.

Sociāli apdrošināto personu skaits (darba ņēmēji un pašnodarbinātie), kuriem ienākumi 2010.gada 11 mēnešos bija virs noteiktajiem pabalstu griestiem, bija 40%.

Saskaņā ar likumu „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" pašreiz spēkā esošie ierobežojumi darbojas līdz 2012.gada 31.decembrim, bet jaunais regulējums tiks piemērots ar 2013.gada 1.janvāri. Līdz ar to ir paredzēts pietiekami ilgs pārejas periods, lai cilvēki, kuri būs maternitātes pabalstu, paternitātes pabalstu, vecāku pabalstu, slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu saņēmēji, laicīgi būtu informēti un varētu rēķināties ar jauno normatīvo regulējumu.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja., 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.