darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Valdība apstiprina Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2011.-2013.gadam | 19.04.2011.

Lai noteiktu konkrētus pasākumus turpmākai darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu skaita samazināšanai, valdība otrdien, 19.aprīlī, apstiprinājusi Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2011.-2013.gadam.

Galvenās darba aizsardzības jomā pastāvošās problēmas ir informācijas un kapacitātes trūkums darba aizsardzības politikas attīstībai, zemais normatīvo aktu ievērošanas līmenis uzņēmumos un sabiedrības neinformētība par darba aizsardzību.

Lai novērstu šīs problēmas, darba aizsardzības politikas pamatmērķis ir droša un veselībai nekaitīga darba vide. Tā veicinātu darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos.

Pamatmērķis paredz četrus apakšmērķus:

- darba aizsardzības politikas pilnveidošanu,

- valsts uzraudzības un kontroles mehānisma stiprināšanu un efektivitātes paaugstināšanu,

- sabiedrības izglītošanu un informēšanu par darba aizsardzību,

- atbalsta un ekonomisko stimulu nodrošināšanu darba devējiem, motivējot ieviest darba aizsardzības prasības.

Minēto mērķu sasniegšanai plānā ir iekļauti 40 pasākumi.

Par plānā noteikto pasākumu izpildi LM līdz 2014.gada 1.jūlijam būs jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums.

Plānā noteikto pasākumu īstenošanai netiek paredzēts papildus finansējums no valsts budžeta. Visi pasākumi tiks īstenoti ESF un ERAF līdzfinansēto projektu ietvaros, kā arī piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Plānu izstrādāja darba grupa, kurā piedalījās eksperti no LM, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta. Atsevišķās darba grupas sanāksmēs piedalījās arī Veselības inspekcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.