darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM informē par pabalstu apmēriem ar un bez ierobežojumiem | 21.04.2011.

Lai ikviens iedzīvotājs varētu uzzināt savu iespējamo vecāku, maternitātes, paternitātes, slimības un bezdarbnieka pabalsta apmēru ar un bez pabalstu griestiem, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi apkopojošu informāciju par minēto pabalstu apmēriem.

Pielikumā ir pievienota tabula ar pabalstu apjoma aprēķinu piemēriem un iezīmētu "robežalgu", pie kuras, piemērojot pabalsta griestus, uz pabalsta saņēmēju attiecas izmaiņas saņemamā pabalsta apjomā. Ar tabulu var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli http://www.lm.gov.lv/news/id/2694.

Piemēram, ja cilvēkam bruto alga (alga pirms nodokļu nomaksas) ir robežās līdz 500 latiem, vecāku pabalsta apmērs mēnesī ir vienāds gan ar, gan bez ierobežojumiem. Proti, tā apmēru neietekmē noteiktie pabalsta izmaksas ierobežojumi. Ja bruto alga ir no 501 līdz 3000 latiem,  pabalsta ierobežojums ir sākot no 0,1 % līdz 41,7% jeb no 0,35 santīmiem līdz 875 latiem.

Savukārt maternitātes, paternitātes un slimības pabalstus bez ierobežojumiem var saņemt tie cilvēki, kuriem bruto alga ir līdz 431 latam. Tos, kuriem bruto alga ir no 432 līdz 3000 latiem, skar ierobežojumi. Maternitātes pabalsta gadījumā, piemērojot griestus, pabalsta samazinājums ir sākot no 0,63 santīmiem līdz 4314,87 latiem mēnesī. Paternitātes pabalsta samazinājums ir sākot no 0,05 santīmiem līdz 342,45 latiem. Slimības pabalsta samazinājums ir sākot no 0,17 santīmiem līdz 1164,33 latiem.

Bezdarbnieka pabalstu bez ierobežojumiem var saņemt tie cilvēki, kuriem bruto alga mēnesī bijusi līdz 609 latiem. Sākot no 610 līdz 3000 latiem, pabalsta samazinājums ir robežās no 0,38 santīmiem līdz 687,50 latiem.

2011.gada februārī maternitātes pabalstu saņēma 2559, paternitātes pabalstu - 556, vecāku pabalstu - 10 591, slimības pabalstu - 29 238, bezdarbnieka pabalstu - 38 990 cilvēki.

Vidējais maternitātes pabalsts (par periodu vidēji 60 dienas) š.g. februārī bija 736,28 lati, vidējais paternitātes pabalsts par 10 dienām - 121,27 lati, vidējais vecāku pabalsts mēnesī - 383,35 lati, vidējais slimības pabalsts (par periodu vidēji 19 dienas) - 172,30 lati, vidējais bezdarbnieku pabalsts mēnesī - 111,32 lati.

Sociāli apdrošināto personu skaits (darba ņēmēji un pašnodarbinātie), kuriem ienākumi 2010.gada 11 mēnešos bija virs noteiktajiem pabalstu griestiem, bija 40%. Tas nozīmē, ka pabalstu ierobežojumi varētu attiekties uz 16, 2 tūkst. cilvēku, no tiem 32,5% ierobežojumi attiektos uz maternitātes, paternitātes (kopā 544 cilvēkiem) un slimības pabalstu saņēmējiem (3939 cilvēkiem), 28% uz vecāku pabalstu saņēmējiem (3360 cilvēkiem) un 16% uz bezdarbnieka pabalstu saņēmējiem jeb 8370 cilvēkiem.

Atgādinām, ja pabalstu ierobežojumi tiktu atcelti, sociālajā budžetā būtu jāmeklē papildu līdzekļi  - 2013.gadā tie būtu 25,83 miljoni latu un 2014.gadā - 26,42 miljoni latu.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.