Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plānots uzlabot komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju kontroli | 05.05.2011.

Lai aizsargātu darba meklētāju intereses pret komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju negodprātīgu rīcību, tādējādi mazinot cilvēku tirdzniecības un nelegālās nodarbinātības riskus, Labklājības ministrija (LM) plāno uzlabot komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju kontroli un uzraudzību.

LM izstrādātās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība ceturtdien, 5.maijā, izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē. Tās vēl jāsaskaņo ar ministrijām, sociālajiem partneriem un jāapstiprina valdībā.

Plānots, ka turpmāk komersants varēs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsniegtajā licencē norādītajā valstī vai valstīs. Tas ir nepieciešams, lai informētu darba meklētājus, kurās valstīs komersantam ir tiesības sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, kā arī, lai nepieļautu, ka komersants negodprātīgi izmanto licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai citās, licencē nenorādītajās, valstīs.

Tāpat paredzēts, ka turpmāk licenci izsniegs tikai komersantam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personu datu aizsardzību būs reģistrēta personas datu apstrāde. Tas nozīmē, ka komersantam, kas vēlēsies saņemt licenci, iesniegumā būs jānorāda Datu valsts inspekcijā reģistrētas personas datu apstrādes reģistrācijas apliecības numurs.

Lai saņemtu licenci, komersantam iesniegumā būs jānorāda sniedzamā darbiekārtošanas pakalpojuma veids vai veidi atsevišķi katrā valstī, kur komersants vēlas sniegt pakalpojumus. Tas nepieciešams, lai NVA nodrošinātu komersantu pastiprinātu kontroli un uzraudzību, un lai nepieļautu, ka komersants negodprātīgi izmanto licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai citās, licencē nenorādītajās, valstīs.

Vienlaikus komersantam būs pienākums iesniegt NVA svešvalodā esošiem dokumentiem un to kopijām notariāli apliecinātu tulkojumu, kā arī veikt to legalizāciju, ja tas paredzēts Dokumentu legalizācijas likumā.

Komersants pēc tam, kad darba meklētājs būs uzsācis strādāt, būs tiesīgs no darba meklētāja saņemt samērīgu maksu tikai par nepieciešamajiem izdevumiem darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanai (nepieciešamo dokumentu sagatavošana un noformēšana, lai iekārtotos darbā, transporta un veselības apdrošināšanas izdevumi). Minēto izdevumu apmēru, izlietojumu un samaksas kārtību noteiks ar darba meklētāju noslēgtajā līgumā.

Ja licences saņēmējs ir paredzējis noteikt un saņemt jebkādu samaksu no darba devēja vai ārvalsts partnera, kā arī darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja, no darba meklētāja nebūs tiesību pieprasīt maksu par nepieciešamajiem izdevumiem. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu darba meklētājus no komersanta negodprātīgas rīcības darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, kā arī, lai mazinātu risku, ka darba meklētājiem tiek nodarīti finansiāli zaudējumi.

Savukārt darba meklētāji turpmāk rakstiski būs jāinformē par konkrēto darba piedāvājumu, norādot arī darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas. Tāpat viņi būs jāiepazīstina ar dokumentiem, kurus darba devējs noslēdz ar ārvalsts partneri vai ar darba devēja piedāvāto darba līgumu vai citu līgumu, saskaņā ar kuru paredzēts personu nodarbināt. Tas nepieciešams, lai mazinātu risku un iespējamās situācijas, kad darba meklētājam pirms darba uzsākšanas tiek apsolīti labvēlīgāki nosacījumi, nekā tos var nodrošināt darba devējs.

NVA 2011.gada pirmajā ceturksnī bija reģistrēti un licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai saņēmuši 78 komersanti.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.