Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija aktualizē Profesiju klasifikatoru | 12.05.2011.

Lai papildinātu un aktualizētu Profesiju klasifikatoru, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus tajā.

Ņemot vērā saņemtos valsts un privāto uzņēmumu iesniegtos priekšlikumus, Profesiju klasifikatoru plānots papildināt ar jaunām profesijām mūzikas, tirdzniecības, ražošanas, elektronikas, tiltu un citu mākslīgo būvju uzraudzības un remonta, ostu pārvaldes un kuģu būvēšanas, loģistikas, apsardzes un psihoterapijas jomā.

Tāpat Profesiju klasifikatorā ir plānots aizstāt tirdzniecības nozares terminu tirgzinība ar terminu tirgvedība, kas ir vairāk piemērojams angļu valodas terminam marketing. Izmaiņās ietverta arī nulles pamatgrupa Nacionālo bruņoto spēku profesijas, kurā iekļautas nepieciešamās militārās profesijas.

Papildus šīm izmaiņām, Profesiju klasifikatoru plānots papildināt ar deviņpadsmit profesiju standartiem - Mežsaimniecības tehniķis, Videooperators, Sekretārs, Lietvedis, Frizieris, Asistents personām ar dzirdes traucējumiem, Ieslodzījuma vietas jaunākais inspektors, Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs, Agronoms, Ciltslietu zootehniķis, Elektroinženieris, Ergoterapeits, Projekta vadītājs, Ekonomists, Valsts robežsardzes vecākais virsnieks, Mašīnbūves speciālists, Biomedicīnas laborants, Farmaceita asistents un Tirgvedības un tirdzniecības speciālists.

Izmaiņas Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, ceturtdien, 12. maijā, izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē. Tās vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Profesiju klasifikatora mērķis ir uzskaitīt profesiju sarakstu, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ja darba devēji ir konstatējuši, ka no jaunā Profesiju klasifikatora ir izslēgtas uzņēmumam vajadzīgās profesijas vai arī tajā nepieciešams iekļaut jaunas profesijas, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā darba devējiem jāiesniedz LM. Tie jāsūta uz oficiālo mājas lapas adresi lm@lm.gov.lv.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts, u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.