Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM sociālo pakalpojumu sniedzējiem rīko noslēguma semināru par pašnovērtējuma metodiku | 07.06.2011.

logo_esf_mazs.jpg - 11.67 KBsif_2010.gif - 61.14 KBes_ar_uzra_mazs.jpg - 16.87 KB

Ar labklājības ministres Ilonas Jurševskas uzrunu, otrdien, 7.jūnijā, plkst. 10.00 Rīgā tiks atklāts Rīgas reģiona informatīvais seminārs par projektā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta ietvaros ir izstrādāta sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodika, kura balstās uz publiskās pārvaldes vajadzībām izstrādātu vadības kvalitātes novērtējuma modeli CAF (Common Assessment Framework)  un specifiskām sociālās jomas prasībām.

Metodikas izstrādei tika piesaistīti neatkarīgi eksperti, kuru vidū bija gan jomas profesionāļi, gan eksperti ar pieredzi institūciju pārvaldības jautājumos. Tāpat visā Latvijā notika vērienīgi informatīvie pasākumi un darba grupas, lai apzinātu praktiķu viedokli un rosinātu diskusijas par organizāciju pārvaldības nozīmi kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā.

Līdz ar to minētā metodika tapusi, apvienojot praktiķu viedokli par organizāciju attīstībai nozīmīgākajiem priekšnosacījumiem ar galvenajiem CAF kvalitātes novērtējuma modeļa kritērijiem un prasībām. Metodika sastāv no novērtējuma sadaļas attiecībā uz tādiem kritērijiem kā līderība, stratēģija un plānošana, partnerattiecības un resursi, darbinieki un procesi, skaidrojošā materiāla par kritērijiem, prasībām un lietotajiem terminiem, rezultātu novērtējuma sadaļas, kā arī novērtējuma veidlapas, kur institūcija fiksē pašnovērtējuma rezultātus.

Pēc pašnovērtējuma metodikas sākotnējā projekta izstrādes tās atbilstības novērtēšanu praksē veica vairāki brīvprātīgie sociālo pakalpojumu sniedzēji - Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests", Rīgas Sociālais dienests, Kocēnu novada Sociālais dienests, Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde, ilgstošās sociālās aprūpes iestādes (Vispārējā tipa pansionāts „Madliena", Rūjienas senioru māja, Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme" filiāle „Aizvīķi").

LM izsaka lielu pateicību šīm organizācijām par sadarbību un vērtīgo ieguldījumu pašnovērtējuma instrumenta tapšanā, ko plānots izmantots arī turpmāk, integrējot sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma mehānismā.

Izstrādātā metodika ir universāla un vienlīdz labi izmantojama neatkarīgi no institūcijas lieluma, sniegto pakalpojumu daudzveidības un juridiskā statusa.

Informatīvajā seminārā piedalīsies Rīgas reģiona sociālo pakalpojumu sniedzēji - sociālo dienestu un dažādu valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora sociālās aprūpes iestāžu pārstāvji.

Projekta noslēguma reģionālos informatīvos pasākumus plānots organizēt arī pārējos reģionos - 9.jūnijā Dobelē un 10.jūnijā Cēsīs.

Izstrādātās metodikas gala variants LM mājas lapā būs pieejams jūnija sākumā. Savukārt plašāka informācija par projekta aktivitātēm atrodama LM mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/1962.

Kopējās minētā projekta attiecināmās izmaksas ir  27 694,04 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85%, jeb 23 539,93 LVL.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.