Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 10.06.2011.

Pirmdiena, 13.jūnijs

Ø Labklājības ministre Ilona Jurševska laikā no 13. līdz 17.jūnijam piedalīsies Starptautiskās darba konferences 100.sesijā.

Šajā laikā konferencē notiks plenārsesija, kurā Starptautiskās darba organizācijas un konferences delegāti ziņos par vairākiem aktuāliem jautājumiem, t.sk., konvenciju un rekomendāciju piemērošanu. Tāpat notiks augsta līmeņa diskusijas, prezentāciju izskatīšana, pārskatu apstiprināšana un, iespējams, konvencijas par starptautisko standartu noteikšanu mājsaimniecību darbinieku (domestic workers) darba apstākļiem pieņemšana.

Konferences laikā ir paredzētas diskusijas arī par citiem Labklājības ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem - darba tiesību inspicēšanu un administrāciju un sociālās aizsardzības stratēģiskajiem mērķiem.

Ø Valsts darba inspekcijas (VDI) telpās plkst. 10.00 notiks informatīvs pasākums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem par uzņēmuma un darba līgumu raksturīgākajām pazīmēm, kurā informēs par to, ka daļa darba devēju ar darbiniekiem neslēdz darba līgumus, bet uzņēmuma līgumus, kas liedz darbiniekiem saņemt sociālās garantijas.

Otrdiena, 14.jūnijs

Ø Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

o apmeklēs Mazsalacas novada audžuģimenes;

o organizēs Konsultāciju dienu Vaiņodes novada iedzīvotājiem un speciālistiem.

Ø Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) plkst. 14.30 rīkos kopīgu preses konferenci, lai iepazīstinātu ar jauniem VSAA e-pakalpojumiem.

Turpmāk ar droša elektroniskā paraksta viedkarti varēs saņemt informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, par reģistrēto darba stāžu un par piešķirtās pensijas, pabalsta vai atlīdzības apmēru.

Preses konference notiks konferences „Vai mēs VARAM piedāvāt labāko pārvaldi saviem iedzīvotājiem? Jā, IT vienam!" ietvaros. Tajā piedalīsies vides un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs, VSAA direktore Inese Šmitiņa un VRAA direktors Māris Krastiņš.

Preses konference notiks Rīgā, viesnīcā MARITIM Park Hotel.

Ø VDI Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa no plkst.13.00 līdz 17.00 Darba drošības un vides veselības institūta rīkotajā seminārā „Darba aizsardzība būvniecībā - svarīgākās darba aizsardzības problēmas un iesaistīto institūciju pienākumi" informēs par VDI biežāk konstatētajiem pārkāpumiem Latvijas būvlaukumos un būvuzņēmumos. 

Semināra mērķis - informēt iesaistītās institūcijas par svarīgākajiem riskiem un nepieciešamajiem darba aizsardzības pasākumiem būvniecībā, par darba aizsardzības koordinatoru nozīmēšanu un uzdevumiem būvprojekta laikā, par būvprojektu darba  aizsardzības plāna izstrādāšanu un to lomu būvprojekta sekmīgā realizācijā,  kā arī informēt iesaistītās institūcijas par azbestu saturošo materiālu identifikāciju, darbu organizēšanu un veikšanu, kā arī citu bīstamo atkritumu demontāžu un apsaimniekošanu būvlaukumos.

Seminārs notiks Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16,  Rīga, K korpusā, Senāta zālē.

Trešdiena, 15.jūnijs

Ø Labklājības ministrijā (LM) notiks:

o kārtējā Sociālās drošības apakšpadomes sēde, kurā plānots pārrunāt vairākus aktuālus sociālos jautājumus, t.sk., par "ES-2020" stratēģijā ietvertajiem pasākumiem nabadzības novēršanas mērķa sasniegšanai. Sēde no  plkst.13.00 notiks LM, Skolas ielā 28, 3.stāva zālē (sētas māja);

o kārtējā Dzimumu līdztiesības komitejas sanāksme, kurā izskatīs ar dzimumu līdztiesības īstenošanu saistītus jautājumus, tostarp, topošo Plānu dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.g. Sanāksme no plkst.14.30 notiks  LM, Skolas ielā 28, 3.stāva zālē (sētas māja).

Ø VBTAI organizēs Konsultāciju dienu Cesvaines novada iedzīvotājiem un speciālistiem.

Ø VDI direktora p.i. Renārs Lūsis laikā no 15.līdz 16.jūnijam Ženēvā piedalīsies Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas kongresā "Darba inspekcijas loma, veidojot integrētu preventīvo kultūru darba vidē ", kurā informēs par finansiālās krīzes sekām Baltijas valstu darba inspekcijās.

Ceturtdiena, 16.jūnijs

Ø VBTAI speciālisti apmeklēs Ikšķiles novada audžuģimenes.

Ø Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica Gulbenē piedalīsies informatīvajā seminārā „Nodarbinātības valsts aģentūras un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai", kurā sadarbības partnerus aicinās aktīvi izmantot NVA pakalpojumus, kā arī diskutēs par pašreiz īstenotajiem un jaunajiem NVA pasākumiem.

Pasākums notiks Gulbenes novada ēkā, Ābeļu ielā 2.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv