darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aktīvās darba tirgus politikas pasākumos varēs iesaistīties vairāk cilvēku | 21.06.2011.

logo_esf_mazs.jpg - 11.67 KBes_ar_uzra_mazs.jpg - 16.87 KB

Lai bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautajiem cilvēkiem nodrošinātu lielākas iespējas iegūt darba tirgum nepieciešamās zināšanas un praktisko pieredzi, turpmāk Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie pasākumi būs mērķētāki un tajos varēs iesaistīties plašāks minēto cilvēku loks.

Atbilstoši izmaiņām turpmāk pirms iesaistīšanās NVA īstenotajos pasākumos karjeras konsultācijas bezdarbnieki varēs apmeklēt fakultatīvi. Tas nozīmē, ka karjeras konsultācijas sniegs tiem bezdarbniekiem, kuriem tās būs nepieciešamas, lai efektīvāk piedalītos NVA īstenotajos pasākumos.

Ņemot vērā darba devēju organizāciju ieteikumus, turpmāk bezdarbniekiem un darba meklētājiem būs iespēja iesaistīties par vienu vai diviem mēnešiem garākās apmācību programmās. Proti, NVA apmaksās bezdarbnieku dalību profesionālās izglītības programmās, kuru mācību stundu skaits ir 960, 1120 vai 1280 (960 mācību stundu apmācība ilgst sešus mēnešus, 1120 - septiņus, 1280 - astoņus). Tādējādi būs nodrošināta iespēja uzlabot apmācību efektivitāti, piemēram, ķīmijas nozarē.

Ikviens bezdarbnieks, kurš būs apguvis profesionālās izglītības programmu uzņēmējdarbības vadības jomā, varēs pieteikties pasākumam „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai".

Tā kā Labklājības ministrija jau iepriekš ir informējusi, ka darba praktizēšana pašvaldībās jeb t.s. „100 latu programma" tiks īstenota līdz 2011.gada beigām, veikti grozījumi attiecībā uz darba praktizēšanas vietu izveidi pašvaldībās, to pastāvēšanas laiku un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šīs darba praktizēšanas vietas darbojas. Lai nodrošinātu elastīgāku finansējuma izlietojumu, ir noteikts, ka visas izveidotās praktizēšanas vietas beigs savu darbību 2011.gada 30.novembrī.

Tām darba praktizēšanas vietām, kuras būs izveidotas no 2011.gada 1.jūlija, netiks piešķirtas dotācijas darba praktizēšanas vietās nepieciešamajam inventāram un palīgmateriālu (ēku, pagalmu un citu teritoriju apkopšanai un labiekārtošanai) iegādes un nomas izdevumu segšanai. Tāpat no 100 uz 80 latiem tiks samazināts bezdarbniekam paredzētais stipendijas apmērs par dalību minētajā pasākumā.

Vienlaikus no līdzšinējiem 10 % uz 30 % ir palielināts cilvēka apmācību kupona līdzmaksājums par piedalīšanos mūžizglītības programmā. Tas nepieciešams, lai pieejamā finansējuma ietvaros apmācībās varētu iesaistīt lielāku bezdarba riskam pakļauto cilvēku skaitu, kā arī veicinātu pārdomātāku apmācības programmas izvēli un lielāku motivāciju apmācību laikā. Tiem bezdarba riskam pakļautajiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši apmācību kuponu, bet to vēl nav paspējuši izmantot, apmācības kupona līdzmaksājums saglabāsies līdzšinējā jeb 10% apmērā. Izmaiņas līdzfinansējuma apmērā neattiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, cilvēkiem ar diviem vai vairāk bērniem vai trūcīgiem cilvēkiem - minētās iedzīvotāju grupas arī turpmāk būs atbrīvotas no līdzmaksājuma veikšanas.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 21.jūnijā, valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, kā arī grozījumi atbilstošo Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu īstenošanas noteikumos.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.