darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministre piedalīsies ES nodarbinātības un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē | 06.07.2011.

Labklājības ministre Ilona Jurševska ceturtdien un piektdien, 7.un 8.jūlijā, Sopotā (Polija) piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Padomes pašreizējās prezidentvalsts Polijas rīkotajā  ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes neformālajā sanāksmē, kurā diskutēs par nodarbinātības, pensiju un demogrāfijas jautājumiem.

Neformālās sanāksmes pirmajā dienā ES dalībvalstu ministru viedokļu apmaiņa tiks organizēta divās diskusiju sesijās par paaudžu solidaritāti un nodarbinātības politiku efektivitātes palielināšanu, veicinot konkurenci bezdarbniekiem un darba meklētājiem piedāvāto pakalpojumu jomā.

Labklājības ministre piedalīsies pirmās sesijas diskusijā par nodarbinātības politiku efektivitātes palielināšanu. Diskusijas laikā I.Jurševska raksturos Latvijas praksi attiecībā uz aktīvo nodarbinātības pasākumu efektivitātes palielināšanu, stiprinot sadarbību ar sociālajiem partneriem, nozaru asociācijām un nodarbinātības pakalpojumu sniedzējiem, tostarp privāto sektoru.

Vienlaikus ministre aicinās neaizmirst publisko nodarbinātības dienestu uzdevumus tādu personu aizsardzībā, kuras bezdarba dēļ nonākušas īpaši nelabvēlīgā situācijā. Veidojot sadarbību vai konkurenci ar citiem pakalpojumu sniedzējiem elastīga darba tirgus apstākļos, būtiski ir arī nodrošināt esošo darbinieku nodarbinātības aizsardzību, tas ir, neaizvietošanu ar atbalsta programmu dalībniekiem, tādējādi novēršot darba tirgu deformējošus efektus.

Savukārt neformālās sanāksmes otrajā dienā ir plānotas trīs paralēlas darba grupas par:

1)      juridiskiem risinājumiem darba un privātās dzīves saskaņošanai un elastīgām darba formām,

2)      pensionēšanās vecuma paaugstināšanu un nepieciešamajām reformām dalībvalstīs,

3)      paaudžu solidaritāti demogrāfisko pārmaiņu kontekstā.

Labklājības ministre piedalīsies otrajā darba grupā par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu. Raksturojot situāciju mūsu valstī, ministre informēs par Latvijā plānoto pensionēšanās vecuma pakāpenisku paaugstināšanu no 2016.gada, līdz 2021.gadā tas sasniegs 65 gadus.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.