darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno nodrošināt 500 valsts subsidētās darba vietas bezdarbnieku nodarbināšanai | 30.04.2008.

Lai piedāvātu iespēju noteiktu laiku strādāt valsts subsidētā darba vietā tādiem bezdarbniekiem kā invalīdi, ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši u.c., Labklājības ministrija (LM) ir uzsākusi projektu pieņemšanu Eiropas fondu programmā nodarbinātības jomā.

Tāpēc līdz 26.maijam LM aicina Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) iesniegt projektu Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu saņemšanai, lai turpmākos piecus gadus varētu līdzfinansēt aptuveni 500 darbavietas bezdarbnieku nodarbināšanai.

Iesniegtais NVA projekts tiks izvērtēts ne ilgāk kā triju mēnešu laikā, un LM ar NVA plāno līgumu noslēgt septembrī.

Strādājot valsts subsidētā darba vietā, bezdarbnieki pie darba devēja varēs apgūt attiecīgajam darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, gūt darba pieredzi un, iespējams, arī saglabāt darba vietu pēc dalības projektā.

NVA izstrādātajā projektā ir jāparedz, ka nepieciešamības gadījumā darba vietā invalīdiem nodrošinās  nodarbināšanai nepieciešamos speciālistus - pavadoņus, surdotulkus vai ergoterapeitus.

Savukārt uzņēmumi, kuri vēlēsies pieņemt darbā minētos bezdarbniekus, pēc konkursa izsludināšanas, varēs pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ESF finansējuma saņemšanai.

Finansējums paredzēts darba algas maksāšanai laikā no gada līdz diviem gadiem un darba vietas pielāgošanai atbilstoši invalīdu vajadzībām. Nodarbinot bezdarbniekus, daļu izdevumu būs jāsedz arī darba devējam.

LM prognozē, ka 40% bezdarbnieku pēc projekta beigām iekārtosies pastāvīgā darbā.

Bezdarbnieku nodarbināšanai subsidētajās darba vietās LM ar ESF atbalstu plāno ieguldīt gandrīz 3 miljonus latu. Līdz 85% no projekta izmaksām segs ESF, bet pārējo - valsts budžets.

LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūcijām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. No 2008. līdz 2013.gadam ar 22 ES fondu līdzfinansēta projektu konkursa aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē plānots iegultīt 93,4 miljonus latu no Eiropas Sociālā fonda un 11,7 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Informāciju sagatavoja:

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv