Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Surdotulka pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība | 23.08.2011.

Cilvēkiem ar invaliditāti, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas, surdotulka pakalpojumus no 2011. gada 1.septembra nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS).

To paredz otrdien, 23.augustā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Surdotulka pakalpojumu sniegšana izglītības programmas apguvei.

LNS nodrošinās surdotulka pakalpojumu līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā nodarbībās, konsultācijās un eksāmenos profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības mācību iestādēs. Pakalpojums nevarēs pārsniegt valsts budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apjomu. 2011.gada četriem mēnešiem šim mērķim nepieciešami 18, 63 tūkst. latu, 2012. gadā kopumā nepieciešami 41, 92 tūkst. lati.

Surdotulka pakalpojumu varēs saņemt izglītojamo grupas vai individuāli. LNS uz visu saņemto iesniegumu pamata izvēlēsies profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes tā, lai pakalpojums būtu samērīgi pieejams vairākos valsts reģionos. Gadījumā, ja surdotulka pakalpojumu interesents nevarēs saņemt izvēlētajā mācību iestādē, un pakalpojumam paredzētie līdzekļi attiecīgajā gadā būs beigušies, cilvēku uzņems pakalpojuma saņēmēju rindā.

Uz surdotulka pakalpojuma saņemšanu izglītības programmu apguvei varēs pieteikties cilvēki, kuri saziņai lieto zīmju valodu.

Invaliditātes likums paredz, ka surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apgūšanai sniedz cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kuriem, pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu, pakalpojuma sniedzējs ir noteicis surdotulka pakalpojuma nepieciešamību.

Atgādinām, ka jau šobrīd vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem ir nodrošināts surdopedagogs vai nedzirdīgo tulks.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.