Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 02.09.2011.

Otrdiena, 6.septembris

Ø Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti apmeklēs Balvu un Beverīnas novadu audžuģimenes.

Trešdiena, 7.septembris

Ø Labklājības ministre Ilona Jurševska:

o un Austrālijas īpašais sūtnis Dr. Rasels Truds (Russell Trood) plkst. 10.00 parakstīs Latvijas un Austrālijas sadarbības līgumu sociālās drošības jomā.

Līguma parakstīšana notiks Labklājības ministrijā (LM), Skolas ielā 28, 3.stāva zālē.

o Plkst.11.00 piedalīsies Biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" organizētajā labdarības kustības uzsākšanā. Pasākums notiks "Mēness mājā", Rīgā, Putnu ielā 6.

Ø Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors Edgars Korčagins plkst.15.00 piedalīsies Latvijas Darba devēju konfederācijas Darba devēju organizāciju sanāksmē, kurā informēs par Eiropas Komisijas aktualizēto jautājumu par dzimumu līdztiesību ekonomisko lēmumu pieņemšanā.

Eiropas Komisijas viceprezidente, tieslietu, pamattiesību un pilsonības komisāre V.Redinga ir apņēmusies 2012.gada martā pārskatīt situāciju attiecībā uz sieviešu pārstāvību uzņēmumu valdēs un aicina uzņēmumu vadītājus brīvprātīgi palielināt sieviešu pārstāvību uzņēmumu valdēs, sasniedzot 30% sieviešu pārstāvību līdz 2015.gadam un 40% - līdz 2020.gadam.

Ø VBTAI speciālisti  apmeklēs Olaines novada audžuģimenes.

Ceturtdiena, 8.septembris

Ø Labklājības ministre I.Jurševska plkst.11.00 svinīgā pasākumā pasniegs apliecības 12 uzņēmumiem, kuri ieguvuši ģimenei draudzīga komersanta statusu.

Pasākums notiks Labklājības ministrijā Rīgā, Skolas ielā 28, 6.stāva zālē.

Piektdiena, 9.septembris

Ø Labklājības ministre Ilona Jurševska Liepājā piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajā seminārā Darba tirgus Kurzemes reģionā: situācija un rīcības iespējas, kurā informēs par nodarbinātības lomu sociālās labklājības veicināšanā.

Seminārs notiks Liepājas Latviešu biedrības namā (1. stāva zālē), Rožu laukumā 5/6, Liepājā.

Ø Notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv