Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Valdībā atbalsta papildus līdzekļu piešķiršanu Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai 2011.gadā | 13.09.2011.

Otrdien, 13.septembrī, valdība atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) ierosinājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai 2011.gadā.

Valdība vienojās pārdalīt finansējumu starp Stratēģijas pasākumiem, kā arī atbalstīja papildu finansējuma piešķiršanu Stratēģijas pasākumu īstenošanai 2011.gadā. Sociālās drošības tīkla stratēģijas uzraudzības darba grupa augustā ir vienojusies, ka finansējuma pārdale ir iespējama, samazinot finansējumu izglītības jomas pasākumiem par 417 996 latiem un palielinot to labklājības nozarei, lai nodrošinātu valsts līdzfinansējumu pašvaldībām GMI pabalsta izmaksas nodrošināšanai. Papildu finansējums 6,48 milj. latu apmērā ir paredzēts labklājības un pārvadājumu (transporta) jomas pasākumiem.

Lai gan plānots, ka jautājumu par Stratēģijas pasākumu finansēšanu 2012.gadā valdība skatīs valsts budžeta projekta turpmākā sagatavošanas procesā, labklājības ministre Ilona Jurševska uzskata, ka „stratēģijas ietvaros veselības aprūpes un pārvadājumu (transporta) jomas pasākumi būtu turpināmi līdz 2014.gadam. Savukārt attiecībā uz pabalstu līdzfinansēšanu labklājības jomā, būtu vērts diskutēt par dzīvokļu pabalstu līdzfinansēšanas saglabāšanu vēl pāris turpmākajos gados." 

Stratēģijas pasākumu īstenošanai 2.ceturksnī izlietoti valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļi 27,6 milj. latu apmērā. Kopumā pirmajos divos ceturkšņos - 46,4 milj.latu. Stratēģijas pasākumu īstenošanai paredzētā finansējuma apguve 2011.gada 1.pusgadā pārsniedz plānoto, īpaši labklājības jomā, kur finansējums apgūts 58% apmērā. Arī pārvadājumu jomā faktiskā finansējuma apguve 1.pusgadā pārsniedz plānoto un ir sasniegusi 62%. Attiecīgi budžetā 2011.gadam piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai segtu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumus, kas radušies, pārvadājot pasažierus ar braukšanas maksas atvieglojumiem.

Pārvadājumu jomā piešķirtā finansējuma apguve notiek saskaņā ar plānoto, tomēr tas ir nepietiekams, lai segtu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumus, kas radušies, pārvadājot pasažierus ar braukšanas maksas atvieglojumiem.

Īstenojot labklājības jomas pasākumus, kopš Stratēģijas ieviešanas 2009.gadā, pirmo reizi bija vērojams gan trūcīgo personu skaita, gan garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) un dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaita samazinājums. GMI pabalstu 2.ceturkšņa beigās - jūnijā saņēma 70 077 cilvēki, kas ir par 9468 cilvēkiem mazāk nekā 1.ceturkšņa beigās - martā. Savukārt dzīvokļa pabalstu martā saņēma 80 735 cilvēki, bet jūnijā tikai 51040 cilvēki. Neskatoties uz pabalstu saņēmēju skaita samazinājumu, joprojām minētie rādītāji ir ļoti augstā līmenī un ir lielāki nekā attiecīgajos mēnešos 2010.gadā. LM uzsver, ka vasarā situācijas uzlabojums daļēji saistīts ar to, ka palielinās iedzīvotāju iespējas iesaistīties sezonas darbos. 

2.ceturksnī pieaudzis arī sniegto veselības aprūpes pakalpojumu skaits. Šī gada pirmajos divos ceturkšņos atbalsts sniegts jau 499 051 gadījumā - kompensētas pacienta iemaksas, nodrošināti ambulatorie apmeklējumi un hospitalizācijas gadījumos pamatpakalpojumi. Pērn visa gada laikā atbalsts nodrošināts 571 066 gadījumos.

Vienlaikus pašvaldībām kompensēti transporta izdevumi, kas radušies, organizējot skolēnu pārvadājumus teritorijās, kurās slēgtas vai reorganizētas skolas.

2011.gadā kopumā Stratēģijas pasākumu īstenošanai paredzēts finansējums 85,08 milj.latu apmērā. No tiem 19,09 milj.lati ir Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalsts, nodrošinot iespēju bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, iesaistīties sabiedrībai derīgos darbos pašvaldībās un saņemt par to ikmēneša stipendiju.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv