Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Izmaiņas sociālajā jomā no 2008.gada 1.janvāra | 03.01.2008.

18.12.2007. Turpinot pilnveidot Labklājības ministrijas (LM) īstenoto valsts sociālo politiku nodarbinātības, sociālās apdrošināšanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomās, no nākamā gada 1.janvāra stājas spēkā vairākas iedzīvotājiem būtiskas izmaiņas.

No 2008.gada 1.

  • minimālā darba alga paaugstināsies no 120 līdz 160 latiem, tādējādi uzlabojot dzīves līmeni cilvēkiem ar zemiem ienākumiem,
  • tiks ieviests vecāku pabalsts – jaundzimušā māte vai tēvs varēs saņemt vecāku pabalstu 70% apmērā no savas sociālās iemaksu algas. Jaunajam pabalstam atcelti „griesti” (nav noteikta maksimālā robeža), un tas līdzināsies  algai, ko cilvēks saņem „uz rokas” pēc nodokļu nomaksas. Tas aizstās līdzšinējo bērna kopšanas pabalstu, ko izmaksāja no valsts pamatbudžeta. Pabalstu nākamgad vidēji mēnesī saņems gandrīz 12,9 tūkstoši cilvēku
  • no 50 līdz 150 latiem mēnesī trīskāršosies pabalsts par bērna invalīda ar smagiem funkciju traucējumiem kopšanu. Saskaņā ar LM aprēķiniem, bērna invalīda kopšanas pabalstu 2008.gadā varētu saņemt 750 cilvēki
  • ieviests jauns ikmēneša pabalsts 100 latu apmērā invalīdiem ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nepieciešama īpaša kopšana.

Lai saņemtu minēto pabalstu, invalīdiem būs nepieciešams iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā:

-    atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. To pamato Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdziens;

-    invaliditātes izziņu;

-    personu apliecinošu dokumentu.

Gadījumā, ja cilvēks šogad nepaspēs nokārtot visus nepieciešamos dokumentus pabalsta saņemšanai, arī nokārtojot tos janvārī, pabalsts par janvāri tiks izmaksāts pilnā apmērā.

Līdztekus šī invalīdu grupa saņems gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pensiju, gan jauno pabalstu. Tādējādi valsts sociālo pabalstu veidā cilvēki saņems vismaz 150 latu mēnesī. Saskaņā ar LM aprēķiniem, jauno pabalstu vidēji mēnesī varētu saņemt 7400 invalīdi;

  • Valsts darba inspekcija nebūs atbildīga par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

Savukārt no nākamā gada 1.jūnija tiks dubultots piemaksas apmērs pie vecuma pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu no 19 līdz 40 santīmiem. Tādējādi piemaksa pie vecuma pensijas varētu paaugstināties par vidēji 7,22 latiem. Piemaksa pienākas 80% no visiem vecuma pensijas saņēmējiem. Saskaņā ar LM aprēķiniem, nākamgad piemaksas pie vecuma pensijas saņems gandrīz 380 tūkstoši cilvēku.

Tāpat nākamajā gadā plānota virkne jaunu nodarbinātības pasākumu, kas vērsti uz sociālā riska grupu cilvēkiem (cilvēkiem ar invaliditāti, zemu izglītības līmeni, atkarības problēmām):

  • pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, kuru laikā bezdarbniekiem ar iegūtu atbilstošu izglītību būs iespējams saņemt konsultatīvu un finansiālu atbalstu. Minētie pasākumi nākamgad notiks izmēģinājuma projekta veidā. Paredzams, ka Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošinās 80 biznesa plānu izvērtēšanu un finansēs 20 labākos plānus,
  • pasākumi darbinieku reģionālās mobilitātes veicināšanai. Šajos pasākumos darbinieki, kuriem darba vieta atrodas ārpus viņu dzīves vietas, pārbaudes termiņa laikā varēs saņemt transporta izdevumu un dzīvokļu īres izmaksu kompensāciju. Pasākumā 2008.gadā plānots iesaistīt vairāk kā 1700 bezdarbniekus,
  • projekts, kurā bezdarbnieki varēs apgūt darba iemaņas pie darba devēja. Šāda iespēja būs tiem bezdarbniekiem, kuriem iegūtajā profesijā nav profesionālas pieredzes vai zaudētas darba prasmes un iemaņas, kā arī tiem, kuri vēlas apgūt jaunu profesiju,
  • kompleksā atbalstītā darba programma bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Tās ietvaros bezdarbnieki saņems vairākus savstarpēji saistītus pakalpojumus, t.sk., speciālisti palīdzēs bezdarbniekiem risināt viņu personiskās problēmas, uzlabot un atjaunot viņu darba spējas, kā arī veicinās viņu iesaistīšanos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, piemēram, apgūt valsts valodu vai datorzinības.

Atbilstoši LM plāniem, pašvaldību sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem 2008.gadā turpinās saņemt piemaksu 100 latu apmērā.

Plašāku informāciju par izmaiņām sociālajā jomā no 2008.gada 1.janvāra var iegūt LM mājas lapā sadaļā Aktualitātes http://www.lm.gov.lv/admin/index.php?sadala=358&id=3922.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore, 67021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv