Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprinātas izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanā | 27.09.2011.

No 2012.gada 1.janvāra maksātnespējas procesa administratoram maksātnespējas procesa laikā būs tiesības iesniegt un precizēt darba devēja ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Līdz šim tas nebija iespējams.

Labklājības ministrija uzsver, ka tādējādi darba ņēmēji varēs vienkāršāk saņemt garantētos maksājumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

Tāpat no 2011.gada 1.oktobra par cilvēkiem, kuriem atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumam atlīdzināti darba ienākumi, Finanšu ministrija veiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un par to iesniegs attiecīgus ziņojumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Savukārt obligāto iemaksu aprēķinu veiks lēmējiestāde vai valsts iestādes, kas piedalās tiesas procesā. 

Vienlaikus varēs precizēt arī darbinieka darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem mēnešiem, ja viņam sakarā ar tiesas apstiprinātu pušu izlīgumu (starp darba devēju un darbinieku) tiek izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi. Precizējot minētos ienākumus, palielināsies darbinieku obligāto iemaksu apmērs. Tas nākotnē var ietekmēt sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru. Piemēram, laika periodu, par kuru cilvēkiem atlīdzināti zaudējumi, ieskaitīs viņu sociālās apdrošināšanas stāžā un ņems vērā sociālās apdrošināšanas pakalpojumu piešķiršanā un aprēķināšanā, tādējādi pozitīvi ietekmējot cilvēku sociālo nodrošinājumu.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 27.septembrī valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.