Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno aktualizēt Profesiju klasifikatoru | 13.10.2011.

Ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi attiecīgus grozījumus tajā.

Saskaņā ar privāto uzņēmumu ierosinājumiem paredzēts precizēt dažu profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumus un terminoloģiju, iekļaut un aizstāt Profesiju klasifikatorā profesijas dažādās jomās, piemēram, informātikas, kvalitātes vadības, sistēmu vadības, transporta, būvniecības, komercdarbības un enerģētikas jomās. Tāpat plānotas izmaiņas attiecībā uz profesijām mežsaimniecības jomā.

Vienlaikus Profesiju klasifikators papildināts ar deviņiem profesiju standartiem - Elektronikas tehniķis, Procesu kvalitātes vadības inženieris, Komercdarbības speciālists lauksaimniecībā, Kultūras tūrisma organizators, Ārsta palīgs (feldšeris), Darba aizsardzības vecākais speciālists, Uzņēmuma vadītājs, Attīstības plānošanas inženieris un Sistēmu vadības inženieris.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. Projekts ceturtdien, 13.oktobrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Profesiju klasifikatora mērķis ir uzskaitīt profesiju sarakstu, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

LM atgādina, ja darba devēji ir konstatējuši, ka no jaunā Profesiju klasifikatora ir izslēgtas uzņēmumam vajadzīgās profesijas vai arī tajā nepieciešams iekļaut jaunas profesijas, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā darba devējiem jāiesniedz LM. Tie jāsūta uz oficiālo mājas lapas adresi lm@lm.gov.lv.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts, u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.