darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: Kalkūnu darbiniekiem par nepilnībām sociālajā aprūpē ir noteikts sods | 04.11.2011.

Izvērtējot katra darbinieka pienākumus un atbildību, valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) „Latgale" direktore Mārīte Grigāne ir pabeigusi dienesta pārbaudi SAC „Kalkūni" un noteikusi disciplinārsodus,  informē Labklājības ministrija (LM).

Saskaņā ar pārbaudes rezultātiem M.Grigāne izteikusi rājienus vairākiem SAC „Kalkūni" darbiniekiem. SAC „Kalkūni" filiāles vadītājai izteikts rājiens par aizkavētu informācijas apmaiņu un operatīvi nepieņemtiem lēmumiem filiālē saistībā ar klientu aprūpi, u.c. Sociālās aprūpes nodaļas vadītājai un Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājai noteikti disciplinārsodi - rājieni par pārkāpumiem informācijas apmaiņā un nepilnīgi veikto aprūpes nodrošināšanas prasību kontroli.

Vecākajai medicīnas māsai izteikts rājiens par nepietiekami nodrošinātām ārstu un speciālistu konsultācijām un izmeklēšanām iestādes klientiem. Savukārt sociālajai darbiniecei izteikta piezīme par nepilnīgi veiktām starpnieka funkcijām, kontaktējoties ar oficiālām iestādēm un atbildīgām personām. Piezīmes izteiktas arī  četrām bērnu aprūpētājām par dokumentu noformēšanas prasību neievērošanu.

Veicot detalizētu dokumentu papildpārbaudi un izvērtējot katra darbinieka atbildību, VSAC „Latgale" disciplinārizmeklēšanas komisija, konstatēja, ka V.Šoriņam-Muižniekam veselības aprūpe Kalkūnos tika nodrošināta saskaņā ar medicīnas darbinieku norādījumiem.

Vienlaikus sociālās aprūpes procesā konstatētas vairākas nepilnības - nepilnīga informācijas aprites sistēma, nepilnības dokumentu noformēšanā, nav palīgierīces klientu pārcelšanai, nepilnības sociālo darbinieku darbā ar klientu vecākiem, klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā iesaistītā personāla nepietiekamība, iekšējās kontroles sistēmas nepilnības.

LM uzsver, ka VSAC „Latgale" vadošo amatpersonu atbildība par notikušo tiks vērtēta pēc tam, kad būs saņemti pārbaužu materiāli no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Veselības inspekcijas, LM.

Atgādinām, ka saskaņā ar Labklājības ministrijas uzdevumu VSAC „Latgale" direktore M.Grigāne 27.septembrī izveidoja disciplinārizmeklēšanas komisiju, kuras uzdevums bija izvērtēt katra darbinieka pienākumus, rīcību un atbildību par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu V.Šoriņam-Muižniekam.

VSAC „Latgale" filiālē Kalkūni pakalpojumu sniegšanas kvalitātes pārbaudes saistībā ar V.Šoriņa-Muižnieka gadījumu veica LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta speciālisti, biedrību „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" un „Latvijas profesionālo sociālo darba speciālistu asociācija" pārstāvji, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti, kā arī Veselības inspekcijas speciālisti.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.