Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanai nākamgad plānots ieguldīt 44,6 miljonus latu | 10.11.2011.

Valdība vienojusies, ka Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana turpināsies arī 2012.gadā, tiem kopumā atvēlot 44,6 miljonus latu.

Nākamgad paredzēts īstenot lielāko daļu no līdzšinējiem stratēģijā noteiktiem pasākumiem labklājības, veselības aprūpes un pārvadājumu jomā.

No labklājības jomas pasākumiem visu nākamo gadu valsts 50% apmērā līdzfinansēs pašvaldību iztērētos līdzekļus garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšanai. Šim mērķim paredzēti 11,3 milj.lati. Savukārt līdzfinansējumu 20% apmērā no dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem valsts nodrošinās līdz nākamā gada 30.aprīlim. Šim mērķim plānoti 2,3 milj. lati.

No veselības aprūpes jomas 2012.gadā paredzēts turpināt 6 pasākumus:

-        kompensēt 100% apmērā pacientu iemaksu un līdzmaksājumu un nodrošināt dienas stacionāra pakalpojumus trūcīgiem cilvēkiem. Līdz šim pacienta iemaksu kompensēja arī cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Šim mērķim nepieciešami 5,9 milj.lati;

-        segt 100% apmērā pacientu līdzmaksājumu par zāļu iegādi trūcīgiem cilvēkiem. Tam paredzēti 5,7 milj. lati;

-        nodrošināt smagi slimo pacientu mājas aprūpi, atvēlot tam 3,3 milj. latus;

-        uzlabot primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu. 2012.gadā šim mērķim paredzēts 4,1 milj. latu;

-         nodrošināt ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbu vakara un nakts stundās, kā arī brīvdienās, lai iedzīvotāji pēc ģimenes ārsta darba laika varētu telefoniski sazināties par veselības problēmām un iegūt nepieciešamo medicīnisko konsultāciju akūtu saslimšanu gadījumā. Tam plānoti 187, 5 tūkst. latu;

-         nodrošināt dienas stacionāra pakalpojumus pacientiem ar garīgām slimībām. Šim mērķim nepieciešami 672,1 tūkst. latu.

Pārvadājumu jomā 2012.gadā tiks saglabāti braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā noteiktām pasažieru kategorijām, kompensējot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem radītos zaudējumus. Nākamajā gadā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem valsts kompensēs zaudējumus, kas radušies republikas nozīmes pilsētās, pārvadājot 1. un 2.grupas cilvēkus ar invaliditāti, bērnus ar invaliditāti un pavadoņus, kas pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu. Šim mērķim paredzēti 3,3 milj. lati.

Vienlaikus nākamajā gadā valsts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem kompensēs radušos zaudējumus par noteiktu pasažieru kategoriju pārvadāšanu ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos. Šim mērķim 2012.gadā plānoti 7,8 milj. lati.

Nākamajā gadā darba praktizēšana pašvaldībās tiks aizstāta ar algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem.

2012.gadā drošības tīkla ietvaros vairāk netiks turpināts izglītības jomas pasākums, kas paredz nodrošināt izglītības piedāvājumu bērniem 5 un 6 gadu vecumā, pilnveidojot pirmsskolas mācību programmas un pamatizglītības mācību priekšmetu standartus un programmas atbilstoši bērnu vecumposmam un veicot darba samaksu 5-6 gadīgo izglītošanā nodarbinātajiem pedagogiem. Pasākuma aktivitātes turpmāk tiks nodrošinātas Izglītības un zinātnes ministrijas pamatfunkciju ietvaros un tām budžetā ir paredzēts nepieciešamais finansējums 12,3 milj. latu apmērā.

Ņemot vērā, ka skolu tīkla reorganizācija pamatā jau ir notikusi, nākamajā gadā Stratēģijas ietvaros finansējums nav paredzēts skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas vai reorganizētas izglītības reformas rezultātā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv