darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministre piedalīsies ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē | 01.12.2011.

Labklājības ministre Ilze Viņķele rīt, 1. decembrī, Briselē piedalīsies Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē. Sanāksmē ministre informēs par Latvijā aktuāliem nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem, kā arī pārstāvēs Latvijas nostāju jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Globalizācijas fonda turpmāku darbību un sociālās drošības sistēmu koordinēšanu.

Ministru viedokļu apmaiņa par aktualitātēm nodarbinātības un sociālās politikas jomā balstīsies uz Eiropas Komisijas nesen publicētiem dokumentiem, kuros uzsvērts, ka izaugsmes tempu samazinājums negatīvi ietekmē darba tirgu un ka pieaug ilgstošo un mazkvalificēto bezdarbnieku īpatsvars. I.Viņķele informēs ka šajos apstākļos nepieciešams sniegt piemērotus atbalsta veidus tiem bezdarbniekiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams, kā arī veikt apmācības, kas atbilst darba tirgus pieprasījumam. Vienlaikus nepietiekama darba vietu piedāvājuma un augsta ilgstošā bezdarba apstākļos ir izmantojama arī sekundārā darba tirgus sniegtās iespējas, piemēram, sabiedriskie darbi. Šos pasākumus turpinās īstenot arī Latvija.

Liela uzmanība sanāksmē tiks pievērsta jautājumam, kurš saistīts ar Eiropas Globalizācijas fonda (EGF) regulas grozījumiem ar priekšlikumu pagarināt pagaidu izņēmumus. EGF sāka darboties 2007. gadā ar mērķi atbalstīt darbiniekus, kuri zaudējuši darbu globalizācijas procesu izraisītu lielu atlaišanu gadījumā. 2009. gadā, reaģējot uz pasaules finanšu un ekonomikas krīzi, EGF regula tika grozīta, ieviešot pagaidu izņēmumus, kuri nosaka, ka fonds atbalsta arī darbiniekus, kuri atlaisti tiešā krīzes rezultātā, un fonda līdzfinansējums tika palielināts no 50 uz 65%. Šogad Eiropas Komisija rosināja pagarināt šos izņēmumus līdz 2013. gada beigām, par ko plānota diskusija Ministru padomes sēdē 1. decembrī.

I.Viņķele norāda, ka Latvijas pozīcija šajā jautājumā vērtējama kā rezervēta, jo uzskatām, ka šis fonds nav bijis efektīvs instruments, risinot ārkārtas situācijas darba tirgū. Fonds nav bijis vienlīdzīgi pieejams visām dalībvalstīm, īpaši budžeta konsolidācijas apstākļos. Arī Latvija to nav izmantojusi, jo šajos sarežģītajos budžeta apstākļos daudz pieejamāks un efektīvāks risinājums ir bijis Eiropas Sociālā fonda finansējums. „Latvija vēlētos, lai EGF regula pašlaik netiktu grozīta" atzīst I.Viņķele.

Papildus, gatavojoties nākamajam tematiskajam Eiropas gadam, kurš veltīts novecošanas un paaudžu solidaritātes jautājumiem, sanāksmē tiks pieņemti Padomes secinājumi, kuros dalībvalstis tiks aicinātas pievērst uzmanību novecošanas jautājumiem, veicināt vecāku cilvēku nodarbinātību, cīnīties pret darbinieku diskrimināciju pēc vecuma, kā arī veicināt sociālo pakalpojumu attīstību. Labklājības ministre I.Viņķele atzīst, ka šīs tēmas ir ļoti būtiskas arī Latvijai, un mūsu valsts atsauksies prezidējošās valsts Polijas aicinājumam un, 2012.gadā organizējot aktivitātes un pasākumus Eiropas gada ietvaros, aktualizēs iepriekšminētos tematus.  

Sanāksmē ministri izskatīs arī vairākus citus jautājumus, tostarp lems par regulu, kura saistīta ar sociālās drošības sistēmu koordinēšanas noteikumu aktualizēšanu, lai nodrošinātu sociālās drošības tiesības personām, kuras pārvietojas ES un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Tāpat ministri tiks informēti par līdz šim notikušo un turpmāk plānoto virzību, ES institūcijās izskatot vairākus priekšlikumus direktīvām darba tiesību, darba aizsardzības un vienlīdzīgas attieksmes jomā.

Informāciju sagatavoja un papildus informācija Sabīne Puķe, labklājības ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

+371 29145958,

sabine.puke@lm.gov.lv