Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 02.12.2011.

Otrdiena, 6.decembris

Ø Laikā no 6. līdz 7. decembrim Valsts darba inspekcijas (VDI) vadītājs Renārs Lūsis piedalīsies ikgadējā Eiropas darba inspekciju vadītāju sanāksmē Varšavā.

Ø VDI pārstāve piedalīsies Latvijas cilvēktiesību centra organizētajā diskusijā par aktuāliem diskriminācijas jautājumiem. Pasākums no 10.00 līdz 13.00 notiks Sorosa fonda - Latvija Lielajā zālē, Alberta ielā 13, 6. stāvā.

Ø Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

o organizēs radošās darbnīcas Istras un Strenču vidusskolu skolēniem;

o apmeklēs Alūksnes novada audžuģimenes.

Trešdiena, 7.decembris

Ø Notiks Labklājības ministrijas (LM) un citu Latvijas valsts pārvaldes institūciju pārstāvju videokonference ar Lielbritānijas Darba un pensiju departamenta pārstāvjiem.

Tās laikā plānots izskatīt vairākus jautājumus, t.sk., ārpakalpojumu piesaiste darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai, Lielbritānijas darba nodokļu kredītu sistēma, aktivitātes darba meklēšanas atbalstam bezdarbniekiem u.c.

Ø VBTAI speciālisti:

o organizēs semināru pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem;

o apmeklēs Rīgas audžuģimenes.

Ceturtdiena, 8.decembris

Ø LM plkst. 13.00 notiks Dzimumu līdztiesības komitejas kārtējā sanāksme, kurā klātesošos plānots iepazīstināt ar vairāku ar dzimumu līdztiesību saistīto projektu rezultātiem.

Ø VBTAI speciālisti apmeklēs Burtnieku novada audžuģimenes.

Ø Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica Daugavpilī piedalīsies informatīvajā pasākumā darba devējiem un pašvaldību vadītājiem Nodarbinātības valsts aģentūras un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai, kurā informēs par jaunajiem nodarbinātības pasākumiem, to īstenošanu, kā arī par nodarbinātības veicināšanas aspektiem un aktualitātēm.

Seminārs Daugavpils novada Domē notiks no plkst. 11.00 notiks.

Piektdiena, 9.decembris

Ø Lai izvērtētu simtlatnieku sasniegtos rezultātus, iepazītos ar pašvaldību praktiskajiem sasniegumiem un labo praksi, kā arī pārņemtu tā pieredzi sekmīgai algoto pagaidu sabiedrisko darbu uzsākšanai pašvaldībās, LM sadarbībā ar NVA organizēs semināru Pasākuma „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās" īstenošanas noslēgums un tā pieredzes pārņemšana sekmīgai algoto pagaidu sabiedrisko darbu uzsākšanai pašvaldībās.

Pirms semināra plkst.10.00 notiks preses konference (viesnīcā Avalon Rīgā, Kalēju ielā 70-72), kurā piedalīsies labklājības ministre Ilze Viņķele, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LM Darba departamenta direktors Imants Lipskis, NVA direktore Baiba Paševica.

Uz semināru aicināti valsts institūciju pārstāvji un visu Latvijas pašvaldību vadītāji. Tas no plkst.11.00 līdz 14.30 notiks viesnīcā Avalon Rīgā, Kalēju ielā 70-72.

Ø VBTAI speciālisti:

o apmeklēs Ikšķiles novada audžuģimenes;

o organizēs radošās darbnīcas Daugavpils Vienības pamatskolas skolēniem.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv