Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No nākamā gada bezdarbnieki varēs strādāt algotos pagaidu sabiedriskos darbos | 13.12.2011.

logo_esf_mazs.jpg - 11.67 KBlogo_es_mazs.jpg - 14.07 KB

No 2012.gada janvāra bezdarbnieki, kuri ilgstoši ir bez darba, 4 mēnešus varēs piedalīties algotos pagaidu sabiedriskos darbos pašvaldībās, par to otrdien, 13.decembrī vienojās valdība.

Darba vietas varēs izveidot pašvaldību institūcijās, izņemot pašvaldību komercsabiedrības, biedrībās vai nodibinājumos. Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un pašvaldība slēgs līgumu, nosakot pasākuma īstenošanas kārtību, pušu tiesības un pienākumus, norēķinu, līguma izpildes un pārskatu sniegšanas kārtību. Savukārt, ja darba vieta būs izveidota biedrībās vai nodibinājumos, pašvaldība slēgs līgumu ar attiecīgo biedrību vai nodibinājumu.

Lai neveidotos situācijas, kad pašvaldību, biedrību vai nodibinājumu darbiniekus aizvieto ar pasākuma dalībniekiem, noteikumos paredzēti vairāki nosacījumi, kas to novērš. Piemēram, algoto pagaidu sabiedrisko darbu ietvaros darba vietai būs jābūt izveidotai no jauna vai tajā vismaz četrus mēnešus pirms bezdarbnieka dalības pasākumā uzsākšanas neviens cits nav strādājis. Tāpat bezdarbnieku nevarēs iesaistīt pasākumā vietā, kas izveidota institūcijā, arī biedrībās vai nodibinājumos, kurā bezdarbnieks strādājis pēdējos 12 mēnešus pirms iesaistīšanās algotos pagaidu sabiedriskos darbos.

Izņēmuma gadījumā bezdarbnieks varēs iesaistīties minētajos darbos, ja darba devējs būs pašvaldība un viņš iepriekš bijis iesaistīts apmācībās praktisko darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai.

NVA minētajos darbos iesaistīs bezdarbniekus, kuri vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas, nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus. Atbilstoši iepriekš minētajiem kritērijiem NVA veiks darbos iesaistāmo bezdarbnieku atlasi. Savukārt pašvaldība atbilstoši NVA iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem iesaistīs bezdarbniekus minēto darbu veikšanā rindas kārtībā vai arī saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos minēto prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību.

Katra pašvaldība pati varēs izveidot kritērijus atbilstoši pašvaldībā dzīvojošo cilvēku vajadzībām, nosakot kādām mērķa grupām dalība algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos sociālo problēmu risināšanā būtu nepieciešama prioritārā kārtā. Vienlaikus pašvaldības saistošajos noteikumos nedrīkstēs noteikt kritērijus, pēc kuriem mērķa grupai atbilstošie bezdarbnieki (reģistrējušies NVA vismaz 6 mēnešus, nesaņem bezdarbnieka pabalstu) varētu tikt izslēgti no dalības pasākumā.

Bezdarbnieks, piedaloties algotos pagaidu sabiedriskos darbos, saņems ikmēneša atlīdzību 100 latu apmērā. Ja bezdarbnieks nebūs strādājis visas attiecīgajā mēnesī paredzētās dienas, pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam izmaksās proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.

Valsts nodrošinās šādu atbalstu:

o  bezdarbnieku atalgojumu ar sociālo apdrošināšanu (pensijas apdrošināšanas daļu)

o  izdevumu segšanu par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu veikšanu pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem

o  izdevumu segšanu par bezdarbnieku apdrošināšanu nelaimes gadījumiem

o  dotāciju pasākuma darbu koordinētājam 90 Ls apmērā.

Plānots, ka algoto pagaidu sabiedrisko darbu ietvaros izmaksātā atlīdzība netiks aplikta ar ienākuma nodokli. Lai to īstenotu, 22.novembrī valdība izskatīja likumprojektu Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Tas vēl jāpieņem Saeimā.

No 2012.gada janvāra līdz 2013.gada 30.decembrim plānots iesaistīt aptuveni 29,7  tūkstošus bezdarbnieku, no tiem 2012.gadā - 21,3 tūkst. bezdarbniekus, 2013.gadā - 8,3 tūkst. bezdarbniekus.

Algoto pagaidu sabiedrisko darbu ieviešanai nepieciešami aptuveni 14,3 milj. Ls Eiropas Sociālā fonda līdzekļu. No tiem 2012.gadā 10,1 milj. Ls ; 2013.gadā - 4,2 milj. Ls.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 13.decembrī, valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.