Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No nākamā gada bezdarbnieki pašvaldībās varēs iesaistīties algotos pagaidu sabiedriskajos darbos | 27.12.2011.

Lai atbalstītu bezdarbniekus, kas palikuši bez iztikas līdzekļiem, no 2012.gada janvāra ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu bezdarbnieki pašvaldībās varēs iesaistīties algotos pagaidu sabiedriskajos darbos.

Par to otrdien, 27.decembrī, vienojās valdība, apstiprinot Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos noteikumus par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu.

Līdz ar to tuvāko pāris gadu laikā ar ESF atbalstu pašvaldībās algotos pagaidu sabiedriskajos darbos varētu iesaistīt gandrīz 30 tūkst. ilgstošo bezdarbnieku. Turklāt minētais pasākums būs sasaistīts ar sociālajiem pakalpojumiem, lai motivētu ilgstošos bezdarbniekus iesaistīties darba tirgū, uzturētu un attīstītu viņu darba iemaņas, īpaši reģionos un novados, kur ir augsts bezdarba līmenis un ierobežots darba vietu skaits. Tādējādi galvenokārt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos plānots iesaistīt tos bezdarbniekus, kas jau šobrīd ir vērsušies sociālajā dienestā pēc palīdzības.

Ņemot vērā tā dēvētā Simtlatnieku pasākuma novērtēšanā saņemtos ieteikumus un gūto pieredzi, paredzēts, ka algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistītie bezdarbnieki varēs saņemt līdz divām brīvām dienām mēnesī, lai piedalītos Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajās apmācībās vai lai piedalītos darba pārrunās.

Pagaidu darbos varēs iesaistīties cilvēki, kas NVA kā bezdarbnieki ir reģistrējušies vismaz 6 mēnešus un nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai vecuma pensiju. Veikt mazkvalificētus sabiedriskos darbus pašvaldībā vai nevalstiskā organizācijā, ja tā būs vienojusies ar pašvaldību par sadarbību varēs līdz 4 mēnešiem, par paveikto ik mēnesi saņemot 100 latus.

Tāpat par bezdarbnieku tiks veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai, kā arī bezdarbnieki tiks apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Savukārt darbu koordinētājs pašvaldībā saņems dotāciju 90 latu mēnesī, neatkarīgi no bezdarbnieku skaita. Citas ar pasākuma īstenošanu saistītās izmaksas, t.sk. materiālu un inventāra iegāde, būs jāsedz pašvaldībai.

Pasākumu īstenos NVA sadarbībā ar pašvaldībām. Plānots, ka NVA ar pašvaldībām līgumus par pasākuma īstenošanu slēgs 2012.gada janvāra beigās. Pasākuma Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ieviešanai Eiropas Komisija un valdība ir apstiprinājusi 14 milj. latu Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu.

Aktuālā informācija par ES struktūrfondiem labklājības nozarē pieejama arī interneta mājas lapā http://sf.lm.gov.lv.  

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv