Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijai jāsamazina darba devēja apmaksāto darbinieka slimošanas dienu skaits no 14 līdz 10 dienām | 12.05.2008.

Valdība uzdevusi Labklājības ministrijai (LM) samazināt darba devēja apmaksāto darbinieka slimošanas dienu skaitu no 14 līdz 10 dienām, veicot nepieciešamos grozījumus attiecīgajā likumā. Izmaiņas dokumentā valdība izskatīs  rīt,13.maija sēdē.

Ja valdība rīt akceptēs grozījumus slimības lapu samaksas sistēmā, tas nozīmēs, ka turpmāk darba devējs darbinieka slimošanas laikā naudu maksās par laika periodu no 2. līdz 10. kalendāra  dienai, bet sākot no 11. dienas slimības pabalstu piešķirs un izmaksās valsts. 

Tomēr LM joprojām neatbalsta grozījumus likumā, jo esošais slimības naudas un slimības pabalsta sadalījums starp darba devēju un valsti motivē darba devēju rūpēties par savu darbinieku veselību un drošību darbā, uzlabojot darba apstākļus savā uzņēmumā.

Jebkurš pasākums, t.sk., darba devēja apmaksāto pārejošas darbnespējas dienu skaita samazināšana, pēc LM domām, būtiski mazinātu darba devēju atbildību par darba apstākļiem.  Taču tas nav pieļaujams, jo Latvija pašreiz ir viena no līderēm Eiropas Savienībā pēc darba vietās bojā gājušo skaita uz 100 000 darbiniekiem.

Turklāt samazinot darba devēja apmaksājamo darbinieka slimošanas laiku līdz 10 kalendāra dienām, papildus izdevumi no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta slimības pabalstu izmaksai 2009.gadā būs 5,45 milj. latu, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darba nodrošināšanai - 0,24 milj. latu.

Ņemot vērā augstākminēto, LM esošo slimības naudas sadalījumu starp darba devēju un valsti uzskata par optimālu risinājumu. Taču, lai mazinātu finansiālo slogu darba devējiem, pēc LM domām, būtu jāmeklē citi risinājumi, piemēram, aktīvāka nepamatotu „slimības lapu" izskaušana. 

Atgādinām, ka šobrīd slimības pabalstu piešķir un izmaksā no 15.darba nespējas dienas 80% apmērā no cilvēka vidējās darba algas, no kuras jāveic sociālās iemaksas. Savukārt darba devējs maksā slimības naudu par otro un trešo darbnespējas kalendāra dienu ne mazāk kā 75 % apmērā no darbinieka vidējās izpeļņas, bet par laiku no ceturtās līdz četrpadsmitajai darbnespējas kalendāra dienai -   ne mazāk kā 80 % no darba ņēmēja vidējās izpeļņas.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, LM Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26110065, Ilona.Jursevska@lm.gov.lv,

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv.