Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pilnveidota vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība | 17.01.2012.

Valdība otrdien, 17.janvārī vienojās pilnveidot vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēru noteikšanai, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu to aprēķināšanas kārtību cilvēkiem, kuri šajā periodā vai tā daļā bijuši bērna kopšanas atvaļinājumā.

Ir noteikta atsevišķa vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbniekiem, kuri tās aprēķina perioda daļā ir atradušies grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanai piešķirtajā bezalgas atvaļinājumā.

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina perioda daļā cilvēks bijis grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanai piešķirtajā bezalgas atvaļinājumā un bērna kopšanas atvaļinājumā, iemaksu algas aprēķinā neieskaitīs šo atvaļinājumu kalendāra dienas. Tāpat apdrošināšanas iemaksu algas summā neieskaitīs to iemaksu algu, kas šo atvaļinājumu laikā cilvēkiem izmaksāta. 

Minētās izmaiņas attieksies uz tiem cilvēkiem, kuri bezdarbnieka statusu būs ieguvuši pēc 2012.gada 1.janvāra.

Savukārt maternitātes un paternitātes pabalstu piešķirs 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Vienlaikus precizēta vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēru noteikšanai.

Aprēķina perioda kalendāra dienu skaitā neieskaitīs slimības kalendāra dienas, par kurām izmaksāts slimības pabalsts, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma, bērna kopšanai piešķirtā bezalgas atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma kalendāra dienas. Tāpat apdrošināšanas iemaksu algā neieskaitīs arī piemaksas, prēmijas, pabalstus un cita veida atlīdzību, ko darba devējs saskaņā ar darba koplīgumā vai darba līgumā noteikto cilvēkam izmaksājis šo atvaļinājumu laikā.

Iepriekš minēto paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība un Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība, kas otrdien, 17.janvārī, apstiprināti valdībā.

Atgādinām, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātā cilvēka apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iegūts bezdarbnieka statuss.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.