darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno vienkāršot darba aizsardzības jautājumos kompetento institūciju izvērtēšanas procesu | 19.01.2012.

Labklājības ministrija (LM) plāno vienkāršot kompetento institūciju izvērtēšanas procesu un precizēt prasības kompetento speciālistu sertifikācijas procesam, tādējādi pilnveidojot darba aizsardzības pakalpojumu sistēmu.

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību. Izmaiņas ceturtdien, 19.janvārī, izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē. Tās vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Noteikumu projektā precizēts, ka turpmāk kompetentie speciālisti un kompetentās institūcijas pakalpojumus darba aizsardzības jomā uzņēmumam varēs sniegt saskaņā ar savstarpēji noslēgtu uzņēmuma līgumu. Tas ir nepieciešams, lai būtu viennozīmīgi skaidrs, kāda veida līgums ir slēdzams šādos gadījumos. 

Vienlaikus paredzēts precizēt kompetento speciālistu kompetences novērtēšanas kārtību. Proti, no 100 uz 80 stundām samazināt apjomu, kādā piecu gadu laikā pirms sertifikācijas jāapgūst zināšanas, jo, ņemot vērā piedāvājumu, ne vienmēr speciālistiem ir iespējams apmeklēt seminārus šādā apmērā, īpaši reģionos. Tas nozīmē, lai kārtotu sertifikācijas eksāmenu, turpmāk ik gadu kompetentajam speciālistam būs jāapmeklē semināri vidēji 16 stundu apmērā jeb divi pilnu dienu (8 stundu) semināri vai četri īsāki semināri (4 stundas).

Tāpat paredzēts, ka pirms sertifikācijas eksāmena kārtošanas pretendentam sertifikācijas institūcijā vairāk nebūs jāiesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija. Šādas izmaiņas saistītas ar to, ka šāda prasība nav tieši attiecināma uz sertifikācijas procesu un speciālista kompetenci, turklāt pašreiz spēkā esošajos noteikumos jau ir noteikta prasība apdrošināt kompetenta speciālista civiltiesisko atbildību pirms praktiskās darbības uzsākšanas.

Plānots, ka personāla sertificēšanas institūcijām sertifikācijas eksāmenos būs jāizmanto testa jautājumi, kas atbilst standarta „Darba aizsardzības vecākais speciālists" prasībām. Sertificēšanas komisijas sastāvā nebūs nepieciešams iekļaut Labklājības ministrijas pārstāvi.

Vienlaikus paredzēts noteikt vienotu iesnieguma formu, tādējādi atvieglojot dokumentu sagatavošanu kompetento institūciju pretendentiem. Tāpat plānots, ka dokumentu izvērtēšanas process būs īsāks un kompetentas institūcijas statusu būs iespējams iegūt ātrāk, jo dokumentus neizskatīs komisijā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" nebūs jāpublicē paziņojums. Dokumentus izvērtēs Labklājības ministrijas amatpersona un lēmumu par kompetentas institūcijas statusa piešķiršanu publicēs Labklājības ministrijas interneta mājas lapā.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.