darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina izteikt viedokli par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu | 20.01.2012.

Lai rastu risinājumus valsts sociālās apdrošināšanas, t.sk. pensiju sistēmas finanšu ilgtspējas nodrošināšanai, ikviens interesents no šodienas, 20.janvāra līdz 5.februārim aicināts elektroniski izteikt savu viedokli un priekšlikumus par Labklājības ministrijas (LM) sagatavotajiem grozījumiem koncepcijā Par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā, kas 2010.gada 17.novembrī akceptēta Ministru kabinetā.

LM sagatavotajā anketā iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par LM sagatavotajiem priekšlikumiem sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa stabilitātes nodrošināšanai.

Ar koncepcijas grozījumu projektu var iepazīties un aptaujas anketu elektroniski aizpildīt LM mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/2158.

LM skaidro, ka sociālā politika, it īpaši pensiju sistēma, Latvijā, tāpat kā citās ES dalībvalstīs, ir nesaraujami saistīta ar valsts demogrāfisko un ekonomisko attīstību. Ekonomiskā krīze un sabiedrības novecošanās ir nopietns risks valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitātei ne tikai pašlaik, bet arī turpmākajos gados. 2009.gadā strauji pasliktinoties valsts ekonomiskajai situācijai, pieaugot bezdarbam un samazinoties iedzīvotāju darba ienākumiem, samazinājās arī ieņēmumi speciālajā budžetā, kā rezultātā, sākot ar 2009.gadu ieņēmumi nesedza budžeta izdevumus un izmaksu segšanai sāka izmantot iepriekšējos gados uzkrāto finanšu rezervi.

Sākot ar 2013.gadu, ir plānota finanšu līdzekļu aizņemšanās no valsts pamatbudžeta. Gan dziļā ekonomiskā krīze valstī, gan neskaidrais nākotnes redzējums ir veicinājis pensionāru skaita pieaugumu, pieaugot to cilvēku skaitam, kas izmanto iespēju pensionēties priekšlaicīgi. Savukārt strauji samazinājies sociālo iemaksu veicēju skaits. Vecuma pensionāru skaita pieaugums un sociālo iemaksu veicēju skaita samazinājums ir palielinājis sistēmas noslodzi ar pensionāriem.

Tāpēc, ņemot vērā nākotnē sagaidāmos riskus saistībā ar iedzīvotāju novecošanos, kā rezultātā ir apdraudēta sociālās apdrošināšanas sistēmas finansiālā stabilitāte, ir nepieciešams veikt savlaicīgus pasākumus pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai. Koncepcijas grozījumos paredzēti vairāki priekšlikumi. Tie paredz:

  • Pašreiz noteikto pensionēšanās vecumu - 62 gadus - pakāpeniski paaugstināt, sākot ar 2014.gadu. Proti, 2014. un 2015.gada 1.janvārī pensionēšanās vecumu paredzēts paaugstināt par trim mēnešiem, bet, sākot ar 2016.gadu, ik gadu to plānots paaugstināt par pusgadu līdz 2020.gadā būs sasniegts 65 gadu vecums.
  • Celt pensionēšanās vecumu priekšlaicīgo pensiju saņēmējiem. 2014. un 2015.gadā to paredzēts paaugstināt par trim mēnešiem, bet, sākot ar 2016.gadu, ik gadu par pusgadu līdz 2020.gadā būs sasniegts 63 gadu vecums. Plānots arī noteikt tiesības pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi bez termiņa ierobežojuma.
  • No 2014.gada palielināt minimālo apdrošināšanas stāžu no 10 uz 15 gadiem, bet no 2020.gada - uz 20 gadiem.
  • Izstrādāt vienotu izdienas pensiju likumu, nosakot, ka no 2014.gada pakāpeniski tiks paaugstināts izdienas pensijas vecums un pārskatīts izdienas pensijas stāžs, tajā pat laikā nepieļaujot izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanu. Minēto likumu paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 1.decembrim.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv