darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija strādā pie Valsts kontroles ieteikumu izpildes | 14.05.2008.

Saistībā ar VK revīzijas ziņojumā minētajām neatbilstībām, Labklājības ministrijā (LM) un tās padotības institūcijās jau šobrīd ir veikta virkne darbību, lai mazinātu ministrijai zināmos un VK norādītos riskus.

Vairākas no LM padotības iestādēm īpašumu uzskaiti jau ir precizējušas, pārējās, atbilstoši LM valsts sekretāra apstiprinātajam ieteikumu ieviešanas grafikam, to paveiks līdz š.g. 1.jūlijam.

LM ir ļoti nozīmīgi ieguvumi no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta īstenošanas Sociālās aprūpes centros (SAC) „Allaži" un „Ropaži". Abi centri ir ERAF projekta īstenotāja - Rīgas Domes (RD) Labklājības departamenta - sadarbības partneri. Atbilstoši Eiropas Savienības un Ministru kabineta noteiktajam struktūrfondu vadības regulējumam, projekta gaitā veikto izmaksu un radīto vērtību uzskaiti veica finansējuma saņēmējs - RD. Starp RD un abiem sociālās aprūpes centriem ir noslēgti līgumi par projektā radīto vērtību nodošanu lietošanā bez atlīdzības. Tā kā saskaņā ar VK norādēm, šo vērtību uzskaite ir veicama pie faktiskiem lietotājiem - SAC „Allaži" un „Ropaži", šie centri līdz 1.jūlijam veiks projekta gaitā iegūto vērtību uzskaiti.

Tā kā LM jau pagājušajā gadā ir veikusi papildu kontroles aktivitātes SAC „Ezerkrasti", piekrītam VK revīzijas ziņojumā paustajiem ieteikumiem. Atbilstoši LM pārbaužu rezultātiem, centra direktoram ir izteikts mutisks brīdinājums un šobrīd SAC „Ezerkrasti" jau ir notikusi speciālistu darbības izvērtēšana. LM arī turpmāk pastiprināti uzraudzīs šī centra darbību.   

Lai turpmāk nepieļautu būtiskas kļūdas finanšu vadībā, LM organizēs izglītojošos un informatīvos seminārus labklājības nozarē strādājošiem grāmatvežiem.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv