Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Ratificēts Latvijas Republikas un Austrālijas līgums sociālās drošības jomā | 02.02.2012.

2012.gada 2.februārī Saeima otrajā lasījumā ir atbalstījusi Latvijas Republikas un Austrālijas līguma sociālās drošības jomā ratificēšanu, informē Labklājības ministrija (LM).

LM norāda, ka līgums stāsies spēkā tad, kad to būs ratificējusi arī Austrālijas puse un abas puses būs apmainījušās ar ratifikācijas rakstiem. Plānots, ka Austrālijā ratifikācijas process noslēgsies līdz 2012.gada beigām. Tas nozīmē, ka Līgums varētu stāties spēkā 2013.gada janvārī.

Līguma mērķis ir sekmēt sociālo drošību cilvēkiem, kas pārvietojas no Latvijas uz Austrāliju un otrādi, kā arī novērst dubultu sociālās apdrošināšanas iemaksu iekasēšanu. Līgums nodrošinās cilvēku uzkrātā sociālās apdrošināšanas stāža nepārtrauktību. Nosakot tiesības uz pensiju, otrā valstī uzkrāto apdrošināšanas stāžu iekļaus kopējā stāžā. Līdz ar to cilvēki varēs saņemt gan pensiju (pabalstu) no otras valsts, gan, summējot otrā valstī uzkrāto stāžu, iegūt tiesības uz pensijas (pabalsta) noteikšanu un izmaksu.

Līguma nosacījumi attieksies ne vien uz vecuma pensiju, bet arī uz apgādnieka zaudējuma pensiju, apbedīšanas pabalstu, vienreizējo pabalstu mirušā laulātajam un sociālā nodrošinājuma pabalstu. Līguma stāšanās spēkā arī vienkāršos sociālās drošības pakalpojumu administrēšanu abu valstu teritorijās.

Līgumam stājoties spēkā, cilvēkiem, uz kuriem attiecas Līguma nosacījumi, ar iesniegumu un apdrošināšanas/iemaksu periodu pierādošiem dokumentiem būs jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Atgādinām, ka šobrīd Latvija ir noslēgusi šādus divpusējos līgumus sociālās drošības jomā:

  • Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā;
  • Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību sociālās nodrošināšanas jomā;
  • Latvijas Republikas un Kanādas sociālās drošības līgums;
  • Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās par savstarpēju pensiju izmaksu;
  • Līgums starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju atbilstoši Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, 17.pantam attiecībā uz Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem;
  • Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā;
  • Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā.

Eiropas Savienības teritorijā sociālās drošības jomu regulē 2004.gada 29.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv