Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija papildina Profesiju klasifikatoru | 15.05.2008.

Lai papildinātu Profesiju klasifikatoru ar jaunām profesijām un profesiju standartiem, šodien, 15.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Labklājības ministrijas (LM) sagatavotie grozījumi noteikumos par Profesiju klasifikatoru.

Profesiju klasifikatorā iekļautas jaunas profesijas dizaina un pakalpojumu jomā. Tā piemēram, klasifikators papildināts ar tādām profesijām, kā jogas terapeits, interjera dizainers, jurists-lingvists, klientu apkalpošanas speciālists, apsardzes darbinieks, u.c. Tāpat klasifikatora 3.pamatgrupā precizēti profesiju nosaukumi - līdzšinējos dažādu jomu dizainerus turpmāk sauks par dizaina speciālistiem.

Papildu iepriekšminētajam, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumam, Profesiju klasifikatorā iekļaus profesiju standartus šādām profesijām: apģērbu un tekstila ražošanas inženieris, veterinārārsta asistents, zivsaimniecības zivkopis, galdnieks, sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts.

Tie nosaka attiecīgajai profesijai atbilstošus profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī to izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes. Minētie standarti iekļauti jaunā pielikumā un grupēti pa Profesiju klasifikatora pamatgrupām. 

Kopumā noteikumos ir apkopoti priekšlikumi, kas LM iesniegti līdz 2008.gada 1.maijam.

Profesiju klasifikatorā profesijas pēc starptautiski atzītiem kodiem ir klasificētas deviņās pamatgrupās, balstoties uz profesiju profesionālās kvalifikācijas līmeni (teorētisko un praktisko sagatavotību, kas ļauj veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu). Šobrīd klasifikatorā ietvertas vairāk kā 4000 profesijas. Ar Profesiju klasifikatoru tuvāk var iepazīties LM interneta mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/80.

Atgādinām, ka profesiju klasifikators tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Priekšlikumus klasifikatora aktualizēšanai juridiskas personas var iesniegt LM. Pēc to saņemšanas ministrija sagatavo grozījumus noteikumos par Profesiju klasifikatoru, kurus iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā līdz katra gada 1.jūlijam un 1.decembrim.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Informāciju sagatavoja: 

Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv